YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

1 KASIM 1922-1 KASIM 2015 SEÇİM SİYASETİNDE SON TANGO !

7 Haziran seçimleri Türkiye”de bir devrim yaratmadı;ama yıkılmaz denilen bazı kuleleri ve tabuları yıktı.Bazılarının düşmez denilen takkesi düştü ve özenle gizlemeye çalıştığı “keli” görünmeye başladı,işte bu yüzden,günlerce kurulması olası koalisyon senaryoları, ”DEDİĞİM DEDİK,ÖTTÜRDÜĞÜM DÜDÜK” filminin yapımcısı,sanat danışmanı,kameramanı, ışıkcısı,baş rol oyuncusu ve yönetmenince,bir satırı bile okunmadan Aksaray”ın küf kokan, içinden lağım suları akan menfezlerinde kayboldu.

“DEDİĞİM DEDİK ÖTTÜRDÜĞÜM DÜDÜK”filminin yapımcısı ve yönetmeni,”siz benden daha mı iyi bileceksiniz ?”diyerek kendi filminin senaryosunu da kendi yazdı.Danışmanlarına bile danışmadan “BU FİLM 1 KASIM 2015 TARİHİNDE ÇEKİLECEK”buyruğunu verdi. Danışmanlardan bazıları 1 Kasım tarihinin uygun olmadığını,değiştirilmesi gerektiğini dillerinin ucuyla söylemeye çalıştılarsa da ,O nedenini bile sormadan,”HAYIR ! DEDİĞİM DEDİK,ÖTTÜRDÜĞÜM DÜDÜK FİLMİ 1 KASIM 2015 DE ÇEKİLECEK!” dedi. Peki onca danışman neden 1 Kasım 2015 tarihi uygun değildir demişti ?

1 KASIM 1922 SALTANATIN KALDIRILMASI

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri:

• Kurtuluş savaşını TBMM kazandığı halde Lozan Konferansına saltanatı temsilen İstanbul Hükümetinin de çağırılması • İstanbul Hükümeti ve Padişahın Kurtuluş savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olması • Ülke yönetiminde ve barış görüşmelerinde iki ayrı hükümetin bulunmasını uygun olmaması ve bu ikiliğe son verilmek istenmesi • Saltanat siteminin ulusal egemenlik anlayışıyla bağdaşmaması • TBMM’nin açılışından itibaren zaten saltanat olmaksızın ulusal egemenliğin uygulanıyor olması

Saltanatın Kaldırılmasını Sonuçları:

• Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verildi. • Altı yüz yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi. • Ulusal egemenliğin tam olarak sağlanması için önemli bir adım atıldı. • TBMM Türkiye’de tek yasal güç haline geldi. • Din ve devlet işlerinin tek bir makamın elinde bulunmasına son verildi.Böylece laiklik alanında da ilk önemli adım atılmış oldu. • Son Osmanlı Sultanı VI.Mehmet Vahdettin 17 Kasım 1922’de ülkeyi terk etti. • TBMM Halifeliğin İngiltere tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla Osmanlı Hanedanından Abdülmecid Efendiyi halife seçtiğini ilan etti. • Halifelik Osmanlı Devletindeki siyasi gücünü kaybederek sembolik bir makam haline geldi. • Yapılacak İnkılaplara zemin hazırlandı. • Lozan Barış görüşmelerinde Türkiye’nin tek bir heyet tarafından temsil edilmesi sağlandı.Böylece İtilaf devletlerinin ikilik çıkarma planı sonuçsuz kaldı. • Saltanatın kaldırılması nedeniyle TBMM’de tartışmalar daha da artarak Meclisin çalışmaları olumsuz yönde etkilendi.Bunun da etkisiyle TBMM’nin seçimlere gitmesi hızlandı.

Mustafa kemal Paşa Nutuk’ta saltanatın kaldırılması ile ilgili görüşmelerin uzaması ve bu kurumun devam etmesini isteyenlerin faaliyetleri karşısında şunları söylediğini belirtmiştir:

“Efendiler hakimiyet ve saltanat kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye görüşmeyle tartışmayla verilmez.Hakimiyet ve saltanat kuvvetle kudretle zorla alınır.Osman oğulları Türk milletinin hakimiyet ve saltanatını zorla el koymuşlardır.Bu haksız durumu altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdir.Şimdi de Türk milleti bunlara hadlerini bildirerek hakimiyet ve saltanata isyan ederek idareyi kendi eline almış bulunuyor.Bu bir oldu bittidir. Konumuz millete saltanatı bırakmak yada bırakmamak değildir.Mesele zaten olup bitmiş bir gerçeği ifade etmekten ibarettir.Bu derhal olacaktır.Burada toplananlar meclis ve herkes meseleyi olduğu gibi görürse doğru olur.Aksi takdirde gerçek yine gerektiği şekilde belirtilecektir.Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.”

23.09.2015
Bu yazı 1290 defa okundu.

Diğer Yazıları