YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

İSLAM’DA TERÖRÜN OLMADIĞINA DAİR DELİLLER

İslam’da terörün olmadığına dair deliller hesaba gelmez. Biz onlardan sadece birkaç tane arz edeceğiz:

KAF SURESİ 45.AYET

1-"Dinde terör (zorlama ve zorbalık) yoktur." Ne birey terörü, ne gurup terörü, ne de devlet terörü, hiç biri yoktur.

2-“Biz onların dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver.”

3-“Sen, onların üzerinde bir zorba değilsin.”

 

Kur'an-ı Kerim'de adam öldürmenin haram olduğunu bildiren ayetler vardır. Bu ayetlerin birinde şöyle buyurulur:

"Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin." (İsrâ: 33)

"Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisâ: 93)

"Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Bunları yapan cezaya uğrar. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır." (Furkân: 68-69)

"Kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur." (Mâide: 32)

"Allah'ın haram kıldığı cana, haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Kim mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine (mirasçısına hakkını isteme konusunda) bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o, zaten yardıma mazhar kılınmıştır." (İsrâ, 17/33)

Âdem (a.s.)'ın oğlu Kâbil'in Hâbil'i öldürme suçu, öldürmenin insanlığa tecavüz anlamına gelen bir suç olduğunu gösterir. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

"Bu yüzden İsrâiloğullarına şu gerçeği hükmettik: Kim bir canı, bir can karşılığında veya yeryüzünde bir fesat çıkarmaktan dolayı olmaksızın, öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur." (Mâide, 5/32)

Katil için kısas cezası şu ayetle sabittir:

"Ey iman edenler, öldürenler hakkında size kısas (misilleme) yazıldı. Hür hür ile; köle köle ile; dişi dişi ile kısas edilir. Fakat öldürenin lehinde, öldürülenin kardeşi (velisi) tarafından cüz'î bir şey af olunursa kısas düşer. Artık örfe uyarak, maktulün velisine güzellikle ödemede bulunmak gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve esirgemedir. O halde kim bu aftan ve diyetin edâsından sonra, katile veya yakınlarına karşı tecavüzde bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri kısasta sizin için bir hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız. " (Bakara, 2/178-179)

Yüce dinimiz İslam’ın kutsal kitabı Kuran-ı Kerim den daha pek çok örnek verilebilir. Kuran insan öldürmeyi yasaklıyor. Peki, nasıl oluyor da bu gerçekler ortayken İSLAMİ TERÖR ÖRGÜTLERİ acımasızca insanları tek tek veya topluca katlediyorlar.

Bunu anlamak çok kolay değil.

Terörün doğasında insan öldürmeye şartlanmış, beyni yıkanmış insanların birer CANİ ye KATİL e dönüşmesi acı bir gerçek olarak yüzümüze çarpıyor.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BEYNİ YIKANMIŞ askerleri 15 Temmuz 2016 gecesi sivil halkımıza uçak, helikopter, tank, piyade tüfekleriyle saldırarak 240 vatandaşımızı şehit ettiler.

Bu acımasızlığı vicdanı olmayan ALLAHSIZ ALLAHLILAR; FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ağızlarından Allah, Kuran, Peygamber ve Din düşmeyen Müslüman olduğu bilinen bir cemaat yaptı. SAİDİ NURSİ nin yolundan giden bu caniler Cumhuriyetimizin hoş görüsünü kendi çıkarları için kullanarak büyüdüler ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmaya, tüm yönetimi ele geçirmeye çalıştılar.

“DARBE VE DEVLETE BAŞKALDIRI YAPAN CEMAATÇILAR, ONLARA DESTEK VERENLER “EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALILAR”

 

13.08.2016
Bu yazı 718 defa okundu.

Diğer Yazıları