YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

REFERANDUM DA NEDEN "HAYIR"

Değerli okurlar. Ülkemizde bir refe-randum süreci işliyor. Konun ANA-YASA DEĞİŞİKLİĞİ.
Maalesef yapılması istenen bu değişik-liklerde PARTİLİ CUMHURBAŞKANI nın ÇOK FAZLA ve DENETİMSİZ YETKİLER verilmesi gündemde. Büyük Türk Milletinin vereceği karar TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN de-mokratik yönetiminin SEÇİLMİŞ TBMM tarafından değilde SEÇİLMİŞ BİR OLİGARŞİK BİR YAPIYA dönüş-mesine izin verecek bir ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ referandumda halkımı-za sorulacak…
TEK BİR ADAMA ÜLKE TESLİM EDİLMEZ
1- PARTİLİ CUMHURBAŞKANI Milletvekillerini kendisi belirleye-cek…..-(Kendisinin seçtiği milletve-killeri cumhurbaşkanı hata yaparsa 400 evet le yüce divan a gönderebilir mi? 
----net olarak  HAYIR--- Gönderemez.  TBMM MİLLET ADINA KULLAN-DIĞI YETKİYİ CUMHURBAŞLKANI-NIN BİR EMRİYLE YERİNE GETİRE-MEYECEK-KULLANAMAYACAK----
2-Anayasa mahkemesi üyelerini Cum-hurbaşkanı atayacak..”O mahkeme de cumhurbaşkanının çıkaracağı kanun hükmünde kararname iptal edilir mi?”
--*ANAYASA MAHKEMESİ YANLIŞ GİDEN BİR KARARNAMENİN YÜRÜTMESİNİ DURDURABİLİR Mİ?....
----net olarak  HAYIR--- DURDURAMAZ……
3-Sayıştay danıştay yargıtay bu ku-rumlara tek hakim olacak kişi seçile-cek partili cumhurbaşkanı OLACAK..
Soruyorum: PARTİLİ CUMHURBAŞ-KANINI KİM DENETLEYECEK?
----net olarak  HAYIR--- DENETLENEMEZ…..
Şimdi soruyorum:
-Bu ülkede hangi başsavcılık makamı bunu yapma hakkına sahip anayasa da partili cumhurbaşkanını denetleye-cek sistem var mı ya da hangi hakim partili cumhurbaşkanının kanun hük-münde kararnamesini iptal edecek. Hadi Seçilmiş PARTİLİ CUMHUR-BAŞKANI nın hatası büyüktü meclis-teki vekilleri cumhurbaşkanını yüce divan a yollamaya kalktılar.. OZA-MAN NE YAPIYOR--
"""--- meclisi fes ediyor--""" bu kadar ağır sonuçları olan yetkiler bir kişiye verilir mi?..
Büyük türk milleti bu yanlışta ısrar edenlere gereken cevabı verecek  “HAYIR”” DİYECEKTİR...
----net olarak  HAYIR---
NEDEN "HAYIR"
Anayasa da partili cumhurbaşkanını denetleyecek sistem var mı?
AYM üyelerini cumhurbaşkanı ataya-cak. -Sayıştay, Danıştay Yargıtay- bu kurumlara tek hakim OLACAK KİŞİ; seçilecek partili cumhurbaşkanı
ABD de başkanı bir savcı ifadeye çağı-rıyor bir hakim başkanın kararname-sinin yürütmesini durduruyor. Bu ülkede hangi başsavcılık makamı bu-nu yapma hakkına sahip yada hangi hakim partili cumhurbaşkanının KA-NUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYİ ptal edecek Ben inanmıyorum.
Sadece " hayır" kampanyasına katılan-lar ya işinden oluyor. Ya da polis bas-kısı yaşanıyor. Spikerlerin işine son veriliyor.
Hükümetimiz bunları görmedi. Kim herhangi bir konuda protesto yapma-ya kalkınca fetöcü yaftası yiyiyor.
1980 öncesi sokaklarda Polis, Asker baskısını görmüş yaşamış biri olarak
bunlar kabul edilemez DİYORUM… Etmiyorum.
O yüzden HAYIR diyORUM.. 
----net olarak  HAYIR---
Partili cumhurbaşkanlığını denetle-yecek denetim mekanizmasının iyi çalışmasının önünü açmadılar. 
Hep birlikte EVET diyelim. Ama TEK ADAM lık çok gördü bu millet OS-MANLI PADİŞAHLARI TEK ADAM-DI—İmparatorluk ÇÖKTÜ PARÇA-LANDI..
ADNAN MENDERES TEK ADAMDI.. Ülkemiz kan gölüne döndü..
DUYDUK GÖRDÜK YAŞADIK
TEK ADAMLIK ARTIK OLMAMALI
O yüzden
----net olarak  HAYIR---
Neden HAYIR..
Anayasa oylamasında oyum "HAYIR" olacak
Neden?
Tek adam hükümeti yanlış.. Bu yanlışı "Menderes Hükümeti" ile yaşadık.. Neden tekrar ediyoruz.
Menderes hükümeti öyle büyük bir hata yaptı ki? 
Atatürk'ün vasiyetini çiğnediler ve ulusal politikamızın sonunu getirdiler.
Marshall yardımları ülkemizin sanayi-sini bitirdi. Çok büyük bir dış borç yükü getirdi.
Oysa kurtıluş savaşından sonra os-manlı imparatorluğundan kalan dış borçları ödedik..
Ve 
Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 1923 izmir iktisat kongresinde şunları söylemiştir. "vasiyetim şudur ki, dış borç almayınız, üretip satınız. Bir ülke ne zaman başka ülkelere yar-dım ve kredi için avuç açmıyorsa tam bağımsızdır. Ekonomik bağımsızlık yoksa gerçek bağımsızlık olmaz. Biz osmanlının borcunu ödeyeceğiz ama asla borç almayacağız. Benden sonraki devlet yöneticileri de almasınlar”
Bugün 450 milyar dolar dış borcumuz var..
İşte bu yüzden """" hayır """ diyeceğim..
----net olarak  HAYIR---
NEDEN HAYIR
Görevi iyi yapmamış İktidar partisinin yalanları 15 yıldır tek başına ülkeyi yöneten akparti hükümeti ne istediyse yapacağı çoğunluk her zaman elinin altındaydı.
Hükümet  Sözcüsü Numan Kurtul-muş “Tek adam yönetimi olsaydı PYD DEAŞ olmayacaktı dedi.
ŞU BÜYÜK YALN BİLE “”HAYIR”” DEMEK İÇİN YETERLİ..
15 yıldır tek başına hükümettiniz neden engellemediniz?
Bu kadar yalan dolan düzmeceyi bir araya nasıl getiriyorlar anlamak çok zor.
O yüzden 
----net olarak  HAYIR---
Siyaset yaparken kendini dev aynasın-da gören Manisa AKPARTİ  il başkan yardımcısı Ozan Erdem adındaki TÜRK ve TÜRLÜK düşmanı adam “Hayır çıkarsa iç savaşa hazır olun” halkımız arasında kin nefret ve bö-lücülük suçu işlemiştir.
Bu il Başkan Yardımcısı olan kişi yüzünden “HAYIR”
----net olarak  HAYIR---
NEDEN "HAYIR" DİYORUM
Sebepsiz yere meclis denetimi ortadan kalkıyor
Sayıştay denetimi ortadan kalkıyor
Yargıtay denetimi ortadan kalkıyor
Danıştay denetimi ortadan kalkıyor
Anayasa Mahkemesi Denetimi ortadan kalkıyor
Bu şartlarda ortaya çıkacak yeni güç-seçilen partili cumhurbaşkanı-kim tarafından denetlenecek?
Askeri ihtilal dönemindeki gibi astığı astık kestiği kestik olursa, kim DURDURACAK.?
Çok kötü sonuçları olacağına inan-dığım için “””HAYIR”””
O YÜZDEN "HAYIR"
Millet perişan durumda
Emekli ayın sonunu getiremiyor
Çiftçi bitmiş tükenmiş
Esnaf sürekli büyüyen borçla ayakta durmaya çalışıyor Hükümetimiz sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi refe-randum derdinde Bu referandum so-nucunu büyük ölçüde ekonomideki sorun belirleyecek ekonomik durum düzelmezse hükümet haziran daki gibi bir hezimeti yaşayabilir. 
Benden demesi.
Neden "hayır"" diyorum
Partili cumhurbaşkanlığı sisteminde denetim nasıl yapılacak hükümet anlatmadı cımhurbaşkanımız anlat-madı 
Akparti. Sadece parlamenter sistem elimizi kolumuzu bağlıyor diyor.
Yüz yıldır bağlamadı da şimdimi bağlıyor? Anlamadık gitti
BU YÜZDEN "HAYIR "
Mademki başkanlık sistemi kuru-lacaktı.Yasama, Yürütme ve Yargı Organları arasında kesin bir ayrıma ve dengeye dayanan, yasama ve yargı organlarının demokratik denetimi içinde, yürütmenin iktidar olanakla-rını genişleten bir hükûmet sistemidir. Başkanlık sisteminin başına devlet başkanı denir.
Şimdİ bizim başkanlık sistemin de YASAMA- YÜRÜTME-YARGI bağım-sız mı?
Sorulması gereken soru buydu
Peki hangi siyasetçi YASAMA-YÜRÜTME-YARGI-bağımsız diyebiliyor
Hiç biri
o halde "HAYIR”
----net olarak  HAYIR---

22/02/2017

22.02.2017
Bu yazı 535 defa okundu.

Diğer Yazıları