YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

“İncil ve Kitab-ı Mukaddes”-2

 

     Bible ya da Kıtab-ı Mukaddes içindeki yazmalar ikiye ayrılmaktadır.

     1-Eski Ahid

     2- Yeni Ahid

     Şimdi de biraz bu konu üzerinde duralım. 

     1-Eski Ahid:Hıristiyanlar, Hz.İsa’dan evvel ortaya çıkan, Yahudilerce kutsal kabul edilen kitaplara da inanmaktadırlar.Yahudilerin de kutsal kabul edip inandığı kitaplara Hıristiyanlarca da benimsenip kabul edilmiştir.İşte,bu kitaplara“Eski Ahid”ismi verilmektedir. Eski Ahid Hz.İsa’dan önce ortaya çıkmış, Hz. Musa ile Allah arasındaki sözleşmeyi (Tevrat) ve Hz. Musa’dan sonra gelen bazı Yahudi peygamberlerinin sözlerini ihitiva etmektedir. Bunlar Hz. İsa’dan evvel geldiği için bu kitaplara “Eski Ahid” (Eski Sözleşme) diye isimlendirilmiştir.Hıristiyanların,Yahudilerin kutsal kitabı Tanah’ı,Eski Ahid olarak kabullenmeleri,aslında günümüzdeki Yahudi-Hıristiyan dayanışmasının da bir sonucudur. Özellikle ABD (Evanjelist-Yahudi dayanışması kökenini buradan almaktadır.) İsrail ilişkilerindeki siyasi dayanışmanın sonucunda dünya siyaseti bir şekilde yönlendirilmek istenmektedir.”

     Ancak,Yahudiler Kutsal kitaplarına “Eski Ahid” ismini asla vermezler. Çünkü Yahudilere göre Hz. İsa peygamber değildir.Peygamber olmayınca da Allah ile kendisi arasında herhangi bir sözleşme (ahid) olmamıştır. Sözleşme Allah ile Hz. Musa arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla Tur-i Sina’da yapılan ahidden sonra herhangi bir sözleşme yapılmadığından; eski ve yeni ahidden söz etmek mümkün değildir. Yahudiler bu şekilde kendi kitaplarına Eski Ahid olarak kabnul etmedikleri kitaplarına Tanah ismini vermektedirler.Yahudilere göre Tanah üç bölümden oluşur:1-Tora (Tevrat), 2-Neviim (Nebiler),3-Ketuviim(Kitaplar)

     Tabiatıyla Hıristiyanların kabul ettikleri Eski Ahid ile Yahudilerin Tanah’ı arasında büyük farklılıklar mevcuttur. İbranice yazılmış Yahudi Tanahı’na en yakın Tanah, protestanların elindeki Eski Ahid’dir.

     Günümüzde Tevrat olarak bize anlatılan veya bildiklerimiz Hıristiyanların Kutsal kıtabı olan Kitab-ı Mukaddes’teki Eski Ahid’deki bilgilerden öğreniyoruz.

 Peki neden Hıristiyanlar Yahudilerin bile kabul etmedikleri Eski Ahidi kabullenmektedirler? Bunun sebebi olarak da şu ifade edilmektedir:Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde onların ellerinde herhangibir yazılı metin bulunmamasından kaynaklandığı söylenmektedir. (Kuzgun,1991:64) Çünkü Hıristiyanların ellerinde ilk iki asır yazılı birer kutsal metin bulunmuyordu. Şu anda mevcut İnciller,üçüncü,dördüncü,beşinci, hatta altıncı yüzyıllarda yazılmıştı. (M.S.)

KUZGUN,Şaban Dört İncil,Farklılıkları ve Çelişklileri, Ertem Matbaa.,1991-İstanbul

 

20.05.2016
Bu yazı 914 defa okundu.

Diğer Yazıları