YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

“İncil ve Kitab-ı Mukaddes”-3

2- Yeni Ahid: Hz. İsa’nın hayatını, dünyadan ayrılışını, vaaz ve nasihatlerini ihtiva eden ve onun öğrencileri tarafından yazılan kitap ve risalelere Yeni Ahid denmektedir.Yeni Ahid, uzun çalışmalar,tartışmalar neticesinde kitapların sayısı 27 olarak kabul edilmiştir. Bunlar, Dört İncil, Resüller’in İşleri,Pavlos’un ondört Mektubu, Yakub’un bir Mektubu, Petrusun iki Mektubu, Yuhanna’nın üç Mektubu, Yehuda’nın bir Mektubu ve Yuhanna’nın Vahyi’nden  teşekkül ettirilmiştir.

     Eski Ahid ile Yeni Ahid M.S. ikinci asrın sonlarına doğru birleştirilerek  Hıristiyanların Kitab-ı Mukaddesleri meydan gelmiş; dördüncü asırdan sonra da bütün dünyaya kopyalanarak dağıtılmaya başlanmıştır.

     Hıristiyanların esas aldıkları İncil kelimesi Yunanca “Euangelion”dan gelmektedir. “eu” iyi, “angelion” haber manasına karşılık gelmektedir. Euangelion kelimesi zamanla Evangelion ve Evagile şeklinde değişime uğramıştır.İslâm kaynaklarında kullanılan “İncil” kelimesi,Yunanca “Evangile’den alınmıştır. Bu kelime lugatta “iyi haber” ve “müjdeli haber” manasına gelen İncil kelimesi ile, Hıristiyanların Kitab-ı Mukaddesi’nin Yeni Ahid bölümünde yer alan ve Matta, Markos,Luka ve Yuhanna tarafından yazılan dört kitap kastedilmektedir. (Kuzgun,1991:117)

  (Burada bir hususu da ifade etmekte yarar vardır. Şimdilerde dağıtılan ve Yeni Yaşam yayınları tarafından  bir kurula hazırlatılmış olan Yeni Ahidin tercümesinin tamamına  “Müjde, İncilin Çağdaş bir çevirisi” adı altında yayınlanan İncil, dört İncilden  başka, Yeni Ahidin tamamını ihtiva edecek şekilde hazırlanmış veYeni Ahidin tamamına İncil denmiştir.)

     Hıristiyanlara göre teslis inancı da şöyledir. Mevcut İnciller kaynak alındığında Hz. İsa, Allah’ın oğludur. Teslis inancının üç unsuru baba,oğul ve ruhu’l-kudüs,aslında aynı şeylerdi. Baba Allah’dır, oğul Allah’tır, ruhu’l-kudüs de Allah’dır, ve bunların üçü, üç ayrı ilah değil, aksine tek bir Allah’dır.Yuhanna’ya göre Hz.İsa,“Ben babadayım,baba bendedir”demiştir. (Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna,14:11) Yani Allah’ın oğlu olan İsa aynı zamanda Allah’ın kendisidir, veya Allah kendisine hulûl etmiş, vücuduna Allah’ın ruhu girmiştir.

(Kuzgun, 1991:127)

KUZGUN,Şaban Dört İncil,Farklılıkları ve Çelişklileri, Ertem Matbaa.,1991-İstanbul

21.05.2016
Bu yazı 978 defa okundu.

Diğer Yazıları