YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

“Oryantalizm, Avrupa’nın Doğu fikridir”

 Batı da bir bilim dalı olarak kabul edilen; aslında Doğu halklarını; özelde de Müslümanları sömürgeleştirmenin keşif kolu vazifesini gören Oryantalizm hususiyle 18. ve 19.yüzyıllarda Müslümanları Hıristiyanlaştırmada baş âmil olmuştur.Bunun vazifesi Müslümanların âdetlerini, kültürlerini,dinlerini,tarihlerini,giyim tarzlarını, törelerini,edebiyatlarını,hayata bakışlarını,davranış şekilleri gibi “Doğu”ya ait ne varsa araştırıp bilim süsü verilerek sömürgeleştirmeye; bunun bir adım ötesi olan Hıristiyanlaştırmaya götürmenin zeminini oluşturulmuştur.Tâ o zamandan bu yana İslâm eşittir terör ve kötü mefhumları birlikte kullanılarak insanları yanıltmanın gayreti içinde  olmuşlardır. “Oryantalizm, Avrupa’nın Doğu fikridir..” (Said:998,9) diyen Edward Said, aslında misyonerlik çalışmasının felsefî alt yapısının nasıl oluştuğunu izah etmektedir.

     Haçlı ruhunu diriltmeye amaçlayanlar, uzun vadeli çalışmaktadırlar.Bizler, bununla ilgili yazılar yazdıkça, bizim gibi düşünen herkes böyle söyledikçe;bazıları “komple teorileri” üretiyorsunuz kabilinden sözler sarf ediyorlar. Biz diyoruz ki, misyonerlik faaliyetlerini yürütenlerin maksadı,Türkiye’de evvela azınlık meydana getirip daha sonra da Hıristiyan bir millet teşekkül ettirmenin peşindedirler.Bunları biz değil;kendileri ifade ediyorlar.Ama, bizdeki bazı safdillerin “kurgularla”  uğraştığımızı düşünmeleri ürkütücüdür.

    Mevcut misyonerlik faaliyetlerinin plânları yüz-yüzelli yıl evvelinden yapılmıştır.Şimdiki durumu daha evvelden plânladıkları gibi;şimdiden iki asır sonrasının plânlarını yapmaktadırlar.

     Bakınız, üç asır öncesinde İngiliz Sömürge Bakanlığı Hıristiyan misyonerlere şu gizli talimatları vermektedir.

     1-İslam alimleri, toplum nezninde küçük düşürülererek saf dışı edilmelidir.

  Bu gizli emrin birebir tatbik edildiğini günümüz Türkiye’sinde rahatlıkla görebiliriz.

     2-Peygamberin dinden magsadı sadece İslâm dini değildir.Hıristiyanların ve Yahudilerin dinleri de  Müslümanlıktır. Çünkü kaynakları birdir.Bu konu ısrarla vurgulanmalıdır.

     Maalesef bu  husus o kadar iyi işlenmiş ki, birçok ‘prof’larımız bütün dinleri “İbrahimî Dinler” sınıfına koyarak; Hıristiyanlığın amaçlarına nasıl hizmet ettikleri calibi dikkattir.

     3-Müslümanlar ibadetlerden alıkonulmalıdır. “Allah’ın ibadete ihtiyacı olmadığı” gibi gerekçeler her an onlara telkin edilmelidr. Böylece ibadetten soğumaları sağlanmalıdır.

     Bu gibi insanlarımız maalesef Türkiye’de çokça mevcuttur. Adam diyor ki: “Benim kalbim temiz, başkasının malına el sürmem; o halde ben cennete gireceğim”  gibi safsatalarla kendini avutması bu fikrin sonucudur.

     4-Müslümanların kılık kıyafetiyle, yaşayışıyla, yazı ve karikatür ve fıkralarla alay edilmeli.

     Bu hususta bundan daha fazlası yapılmaktadır.Bırakınız alayı, hakaretler diz boyu..

     5-Müslümanların ellerinde gerçek Kur’an’ın olmadığı… Hadislerin uydurma olduğu söylenmeli… Ve onların Kur’an ve Sünnet hakkında inançları şüpheye düşürülmelidir.

     Zikredilen maddelerin cariliği aynıyla vakidir.Fazla söze lüzum yok.

 

SAID,Edward, Oryantalizm trc.,Nezih Üzel,İrfan Yay., İstanbul.-1998

 

14.05.2016
Bu yazı 967 defa okundu.

Diğer Yazıları