YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

“Toprağı bol olsun ” ifadesi bizim medeniyetimize ait değildir!(1)

 

 

Evet, bu hükmü biz değil, bir ilahiyatçı araştırmacı-yazar söylüyor. Ses gazetesindeki köşesinde bu mevzu ile alakalı çok güzel bir makale kaleme almış. Doğrusu çok istifade ettim. Makale sahibi Hikmet Adem. İlgililerince okunması gereken bir makale. Biz de önemine binaen ve hatalı bir âdetin yerleşmemesi için makaleyi köşemize taşıyoruz. Umulur ki istifadeedilir (Hikmet Adem: http://www.sesgazetesi.com.tr/yazarlar/hikmet-adem/nur-icinde-mi-yatsin-isiklar-icinde-mi/1809: Erişim tarihi:02.03.2017:16:50).

***

Son zamanlarda cahillikten veya bilgi kirliliğinden olsa gerektir ki ölenin arkasından söylenilecek sözler birbirine karışmakta herkes kendine göre bazı hurafa sözler ihdas etmektedir. İşte bugün bunu ele alıp izahını yaparak doğrusunu anlatmak istiyoruz.

Ölen Müslüman için "Allah rahmet etsin" denilir. "Toprağı bol olsun" tabiri, ölen gayrimüslimler için kullanılır. Sebebi: Tevbe Suresi'nde, müşrik ölüleri için af ve mağfiret dilemek yasaklanmıştır:“(Kâfir olarak ölüp) cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, (Allah'a) ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara." (Tevbe: 113).

İşte bu nedenle ölen Müslüman için "Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın” diye dualar edilirken Müslüman olmayan biri için:"Toprağı bol olsun" denilir. Çünkü Peygamberimizin mübarek ifadesiyle ölen için:“Kabir ya Cennet bahçelerinden veya Cehennem çukurlarından olur.” Binaen aleyh kabre konulan mümin kişiler, kendilerini saraylar gibi bir mekânda hissederler. İnanmayanların yeri dardır, çünkü onlar cezalıdırlar. Cezaevi de dar olur. Hele hücre hapsine atılanlar, Allah korusun, çekilmez bir durum içindedirler.

Müslüman olan ve ölenler için "Toprağı bol olsun" sözü hiçbir zaman söylenmez. Bu taziye şekli ancak gayrimüslimlerin vefatlarında söylenir.

Diğer taraftan yine zaman zaman rastladığımız başka bir yanlışlık da ölen Müslüman birisi için arkasından "Işıklar İçinde Uyu" tabirinin kullanılması ve cenazenin alkışlanmasıdır. Bu taziye cümlesi ve alkışlama hareketi de yapılan en büyük yanlışlık ve talihsizliktir. Bu cümleler İslami sözcükleri kullanmak istemeyen kendilerini Müslümanlıktan soyutlayan ve sekülarizmi din olarak gören kişi ve siyasal grupların kullandığı sözlerdir.
Bu insanlar, galiba şunu unutuyorlar veya unutmak istiyorlar: Vefat eden, son yolculuklarında asgariden "Allah rahmet eylesin. Allah, günahlarını affeylesin. Mekanı Cennet olsun." diye dua edilmesini hele hele  bir Fatiha okunmasını beklemez mi? Müslüman olarak doğan, Müslüman olarak yaşayan ve Müslüman olarak ölen birisine hiçbir faydası dokunmayan “ışıklar içinde uyu" gibi kulağa bile hoş gelmeyen basit ve yavan sözler söylenilmesinin makul bir izahı var mıdır? Mevtanın arkasından alkış yapılması ise tamamen İslamın Hıristiyanlık ile karıştırılmasından veya batıya özenmekten ileri gelmektedir. Peki, bu davranışa o mevta son yolculuğunda üzülmez mi? Hani empati diye bir şey vardı?
Diğer taraftan ölen bir gayrimüslim için "Rahmetli veya Allah rahmet eylesin." demek, onu müslüman olarak kabul etmek anlamına gelir ki, bu da tehlikeli bir durum arz eder. Gayrimüslimin kendisi açıkça müslüman olduğunu ilan etmedikçe dinimize göre müslüman sayılmaz. Hatta gizli Müslüman bile olsa, ona rahmetli denilemez. Çünkü dinimiz zahire yani görünüşe göre hüküm verir. Dolayısıyla ona “toprağı bol olsun” denir.

16/03/2017

16.03.2017
Bu yazı 768 defa okundu.

Diğer Yazıları