YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

AHMED CEVDET PAŞA'NIN HAYATINDAN KESİTLER

Kısas-ı Enbiyanı'nın müellif Ahmet Cevdet Paşa tarihimizde müstasna bir yere sahiptir.i

 

Cevdet Paşa, İkinci Abdülhamid Han'a sunduğu arzların bir kısmı olan Mâ'rûzât'ın sonunda tahsilini, hayat anlayışını ve gerek devlet büyüklerinden gerekse sultanlardan gördüğü iltifatları hiçbir zaman istismar etmediğini, hırs ve tamaha düşüp de pek ileri seğirtmediğini söyler ve;

 

"Erişir menzil-i maksuduna âheste giden

 

Tîz-reftar olanın pâyine dâmen dolaşır."* beytini tekrarlardı:

 

Cevdet Paşa, hayatta ilerlemek ve yüksek makamlara gelmek hususunda hiçbir zaman acele etmemiştir. Mecelle'nin 99. maddesi olan "Kim ki bir şeyi vaktinden evvel isti'cal ederse, andan mahrumiyetle mu'âkab olur" hükmüne önce kendisinin riayet ettiğini bildirmiştir.

 

Cevdet Paşa, hayatı boyunca riayet ettiği, hayat felsefesini şöyle anlatır:

 

"Gördüm ki düşünerek ve temkinli hareket edenlerin sonları hayırla bitiyor. Hemen ateş gibi birdenbire parlayanların gelecekleri ise çabuk sönüyor. Bu sebeple dünyanın alış-veriş ve iniş-çıkış esaslarına göre hareket ettiğini görüp ibret aldım. Daima orta yollu, ihtiyatlı ve akıllıca hareket ettim. Nasibime razı oldum ve bana verilen nimetlere şükrederek Allâh'a tevekkül ettim. 'El-muhlisûn alâ hatarin azîm' (İhlaslı mü'minler de büyük bir tehlikededirler) vadisinde çok dolaşıp çok büyük zorluklar ve tehlikeler yaşadım, çok zahmetler çektim. Ancak 'en-Necâtü fi's-sıdk' (kurtuluş doğruluktadır) yolundan hiç şaşmadım, doğruluktan ayrılmadım. Allâh'ın bir lütfu olarak da leke­lenmedim. Allah da bu kulunu her hâl ü kârda korudu. Bu istikamette olanlar her zaman rahat ve huzur bulacaklardır. Dünyada korkulacak olan bir şey varsa o da yalnızca Allâhü Teâlâ'dır... Padişahtan korkmak hikmettir. Anadan babadan korkmak hikmettir. Büyüklerden vesâireden korkmak, sakınmak, utanmak hikmettir.

 

Ve cümlesinin başı Allah korkusudur."

 

* Yavaş giden maksadına, gayesine ulaşır. Hızlı yürüyenin ayağına etek dolaşır.

19.06.2015
Bu yazı 993 defa okundu.

Diğer Yazıları