YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Aydın’da Ulusal Eğitim Kongresi

 

Aydın İsabet Okulları öncülüğünde “1. Aydın Ulusal Eğitim Kongresi Tüzder ile Geleceğimizin Eğitimi” konulu 1.Aydın Ulusal Eğitim Kongresi düzenleniyor. Aydın İsabet Okulları Eğitim Kurumu’ndan bir metin gönderildi.

Sonda söyleyeceğimizi başta ifade edelim:

Kongre, Aydın eğitim camiası açısından ilkleri barındırıyor. Katılanlara ve programa bakıldığında nitelikli bir kongre. Birçoklarını yakînen tanıyorum. Aydın’a katma değer katacağı bir hakikat. Değerler Eğitimi’nin de mimarıdır İsabet Okulları. Bu ve benzeri faaliyetlerin artarak devamını temenni ediyorum. Bunu da ancak İsabet Okulları gerçekleştirir. Dolayısıyla Aydın İsabet Okulları bu hususta tebriği hak ediyor. Tebrik ediyorum.

Açıklamayı ve programı da ayrıca arz edeceğim. Ancak, bu ve bundan sonraki benzeri faaliyetlere rehberlik etmesi açısından bir hususu ifade edeceğim.

Tertip edilen kongre “Ulusal” değil; “Millî” bir kongre olmalıydı. Millî ve yerli olma iddiasındaki müesseseler, Türk Dilini, Türkçeyi tasfiye ve tesfiyeye maruz kalmış kelime güruhu ile değil, kaynağını “değerler eğitiminden” alan kelimeler ile hayata geçirmeliydi. Unutulmasın: Bir ülke, zihnî işgal ile mümkündür. Rahmetli Osman Yüksel Serdengeçti’nin “Kültür Emperyalizmi” dediği tam da budur.

 Rahmetli Necip Fazıl’ın Muhasebesi’nde dile getirdiği ikâz mühimdir.

 Ve sonra kelimeler; kutlu, mutlu, ulusal. 
Mavalları bastırdı devrim isimli masal. 
Yeni çirkine mahkum, eskisi güzellerin; 
Allah kuluna hakim, kulları heykellerin!

Muhtevaya bakıldığında“sal“ lı kelimeler göze çarpıyor. Meseleyi çok uzatmadan sözü Dr. Orhan F.Köprülü’ye bırakalım:

”Türkçe’yi bilerek veya bilmeden tahribe kalkışanların en kolay ve en çok kullandıkları  uydurma  ek “sel” ve “sal” dır. Salve sel âşıklarına göre, bu ek Türkçe, Arapça, Fransızca veya herhangi bir dildeki kelimenin arkasına getirildi mi o kelime Türkçe olur.Mantık, din, hukuk, akıl, cin, ruh gibi kelimelerin hepsi Arapça’dan Türkçe’ye geçmiş kelimlerdir ama bunlara (i) eki ekleyeceğimiz yerde “sal” veya «sel » eki eklenip sırasıyla mantıksal, tarihsel, dinsel, hukuksal, akılsal, cinsel, ruhsal denilirse bu kelimeler Türkçe olur. Ama aynı kelimelere “sal”, “sel” ekini adlî, askerî, millî, malî kelimelerinin sonuna getirerek adilsel, askerselmillisel, malsal yapamamışlardır. Türkçe sevgisinden ve bilgisinden mahrum olan bu beyler “sal” ve “sel” ekini Türkçe kelimelerin arkasına getirerek de birtakım ucubeler meydana getirebilmişlerdir. Meselâ köyselböyledir. Ama her ne hikmet ise yersel demeyip yerel’i tercih etmişlerdir. Dil bilginlikleri(!) kendilerinden menkul bu zevata göre , sel eki Fransızca kelimeleri de Türkçeleştirebilmektedir. Bu gibi kelimelerin başında  istatiksel ve klinikselkelimeleri cidden dâhiyâne (!) buluşlardır. Bu beylerin futbolsal, taçsal, kornelsel diyecekleri günler de herhalde uzak değidir.(!) Türkçeleştirilen kelimeler arasında  tabiatıyla noktasal ve parasal ‘ı unutmamak gerekir. Şaka bir tarafa, bu gidişe muhakkak dur demek lâzımdır. Türkçe’yi çürük bir “sal”a bindirip, gelişi güzel bir “sel”e bırakmak dilimize karşı büyük saygısızlıktır” (Tercüman Gazetesi, 14.03.2003).

Mes’le anlaşılmıştır diye düşünüyorum.

***

Aydın İsabet Okulları’nın açıklaması:

“İsabet Okulları 1.Aydın Ulusal Eğitim Kongresi olarak amacımız, insanımızı, zihinsel, sosyal, duygusal, bedensel, ruhsal yönden bir bütün olarak geliştirerek evrensel perspektife sahip, nitelikli insan yetiştirmektir. Her çocuk eşsizdir,  doğuştan getirdiği muhteşem bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için uygun eğitim şartlarının oluşturulması gereklidir. TÜZDER İle Geleceğimizin Eğitimi programının amacı, insanda var olan bu potansiyelin bütün yönleriyle ortaya çıkarılabilmesi için gerekli eğitim çalışmalarının oluşturulmasıdır.

Bu eğitim kongresiyle insanlık için en önemli ihtiyaç olan üstün nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, devlet adamlarını ve liderlerini yetiştirme yolunda sağlam temeller atılmış olacaktır.

İnsan yaratılış itibari ile çok zayıf canlı olmasına rağmen, dünyanın hakimi durumundadır. Ne fil gibi güçlü, Ne aslan gibi Yırtıcıdır. Karınca bile ağırlığının 50 katı yükü taşıyabildiği halde insan bunların hepsinden üstündür.  Bu üstünlüğünü aklına borçludur. İnsanın aklını geliştirmenin tek yolu da eğitimdir. Şairin dediği gibi “Allah’ın yarattığı şeyler arasında akıl, insanların kazandığı şeyler arasında eğitim gibi değerlisi yoktur.”

Toprağın suya, canlının gıdaya ihtiyacı olduğu gibi insanın da eğitime ihtiyacı vardır. Eğitim almayan kimse dağda kendi kendine yetişen bir ağaç gibidir. Bu ağaç meyve verse de acı olur. Bu program iyi insan yetiştirmeye sevdası olan eğitimcilere az da olsa katkısı olur düşüncesiyle hazırlandı. Eğitim sevdalısı bütün Aydın halkının desteklerini bekliyoruz.”

 

Program:

Kayıt adresi; www.egitimkongresi.com Katılım belgesi verilecektir.

Tarih      : 07.09.2017

 Saat      : 14.30-19.30

Yer        : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu

Tel         : 0 256 226 27 77 - 0 507 088 82 09

EĞİTİM PROGRAMI

1.OTURUM ( 14.30-15.40 )

Büyük Salon(MEANDROS)
Açılış Konuşması
*Prof. Dr. Cavit Bircan ( Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Tensipleriyle )

*Teşekkür Konuşması
Nureddin Özdemir (İsabet Okulları Müdürü)

*Eğitimin Geleceği
Prof. Dr. Mustafa Arslan YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

*TÜZDER İle Eğitim
Tunahan Çoşkun TÜZDER Bşk.

ARA (15.40-16.10)

2.OTURUM ( 16.10-19.00 )

  1. Büyük Salon (MEANDROS)

 Eş zamanlı oturum

 
Oturum Başkanı

Prof. Dr Mustafa Arslan

YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

KATILIMCI KONUŞMACILAR

Çocuk ve Teknoloji

Doç. Dr. İlyas Kartal

Marmara Üni.

  *Öğretmen-öğrenci-veli iletişimi

Prof. Dr Mustafa Tavaslı Uludağ Üni.

*Eğitimde Yeni Bir Söz
Bilal Gezer Boğazhisar. Eğt. Kur. Genel Md. TÜZDER kurucu üyesi

SORU –CEVAP

2.OTURUM ( 16.10-19.00 )

B.MAGNESİA SALONU

 Eş zamanlı oturum

1.bölüm ( 16.10-17.30 )

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Şahin Oruç YTÜ

* Eğitimciler Gözüyle Geleceğimizin Eğitimi 

*Mehmet Öztürk (Ekrem Çiftçi İlkokulu Müdürü )

*Nadir Çoşkun (Gazipaşa Orta Okulu Müdürü )

*Necmettin Seyitoğlu ( Yahya Kemal İlkokulu Müdürü )

*Mehmet Korkmaz ( Ticaret Odası İlkokulu Müdürü )

*Süleyman Demirkol (Ferhatlar Koleji Md.)

2.bölüm ( 17.30-19.00 )

Oturum Başkanı
 Doç. Dr. Şahin Oruç YTÜ

* Okul başarısında ailenin rolü
Öğrt. Göv. Murat Çakar Marmara Üni.

* Sağlıklı Çocuk Gelişimi  
Doç. Dr. Şahin Oruç YTÜ
SORU -CEVAP

2.OTURUM ( 16.10-19.00 )

C. MİLETOS SALONU

 Eş zamanlı oturum

Oturum Başkanı

Doç. Dr Hüseyin Toros İTÜ 

*Popüler Kültürün Eğitime Etkileri ve Karakter Eğitimi

Prof. Dr Hüseyin Akbulut Afyon Kocatepe Üni.

* Proje Geliştirme ve Uygulamaları ve Aktif Öğrenme Teknikleri

Doç. Dr Hüseyin Toros İTÜ

* Gerçek Başarı 
Tunahan Çoşkun TÜZDER Bşk.

SORU –CEVAP

06.09.2017
Bu yazı 377 defa okundu.

Diğer Yazıları