YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Çanakkale’den Bir Hatıra: ALLÂH’A ISMARLADIK!

Çanakkale şehitlerinden Mülâzım (Teğmen) İbrahim Naci Efendi cephe hatıralarını saat saat kaydetmişti. Hep şehid olmayı beklemiş, defterinin kapağına:

“Bu defter kimin eline geçerse bir şehit hürmetine yukarıdaki adrese göndersin...” cümlesini yazmıştı.

Ona şehitlik 29. günde, Kerevizdere'de nasib oldu. İşte o güne ayrılan sayfa:

Saat 7.00

Geceden beri düşman taarruz ediyor.

Şimdi gidiyoruz, Allah hayreylesin...

Saat 11.00 Muharebeye girdik.

Milyonlarca top ve tüfek patlıyor...

Şimdi birinci onbaşım yaralandı.

Allâh'a ısmarladık. 11.15...

İ. Naci (Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi)

 

........................................

 

MUKADDESÂTA HÜRMETİN EHEMMİYETİ

Allâhü Teâlâ mukaddes olduğu gibi, onun bütün isimleri de mukaddestir. Yine, Allâhü Teâlâ'nın kitapları, peygamberleri, velileri, İslâm ibâdetleri, İslâm mabetleri de mukaddestir.

Bütün Müslümanlar, mukaddesâta son derece hürmet etmekle mükelleftir.

Ecdadımız mukaddesâta çok dikkat etmişler, husûsi ile Kur'ân-ı Kerîm'e hürmetsizlikten son derece kaçınmışlardır. Bilhassa Osmanlı Devleti'nde mukaddesâta layık olduğu alâka ve hürmette çok îtina göstermişlerdir. Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın Mushaf-ı Şeriflerin tamirine dâir şu emri bunun güzel bir numunesidir:

İstanbul ve üç beldede (Eyüp, Galata, Üsküdar) bulunan cami ve mescidlerde mevcud Kur'ân-ı Kerîm nüshalarından büyük kısmı esasen sahip oldukları manevî kudsiyetten başka cilt ve hüsn-i hat (yazısının güzelliği) cihetiyle de emsâline tesadüf edilemeyecek derecelerdedir.

Bununla beraber bunlardan bazılarının zamanla ciltlerinin değiştirilmesinin icap ettiğini Sultan İkinci Abdülhamid Han işitince hemen bütün cami ve mescidlerde bulunan Kur'ân-ı Kerîmlerin yeniden ciltlenmesi ve Kur'ân-ı Kerîm mevcud olmayan camilere de tedarik edilerek hediye edilmesini emretmiştir. (Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi)

31/03/2017

 

31.03.2017
Bu yazı 458 defa okundu.

Diğer Yazıları