YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

EHL-İ KİTÂB: YAHUDİ VE HIRİSTİYANLAR

 

Hıristiyanlar geçmiş Peygamberlerin aleyhimüsselâm hepsine inanıyor fakat Muhammed aleyhisselâmın bütün insanların Peygamberi olduğuna inanmadıkları için kâfir oluyor, doğru yoldan çıkıyorlar. Yahûdîler ise Muhammed aleyhisselâma inanmadıkları gibi Îsâ aleyhisselâma da inanmadıkları için, İslâm dîninden iki kat daha uzak kalıyor.

 

Îsa aleyhisselâm otuz üç yaşında göğe çıkarıldıktan sonra, Havarîler onun dînini yaydılar. Fakat Allâhü Teâlâ'nın gönderdiği dînin doğru olarak yayılması, seksen sene sürebildi. Sonra Bolus (Paulus)'un inkılâbları, fikirleri her tarafa yayıldı. Münafık Yahûdî Paulus'un fikirleri, ilk yazılan İncîl denilen dört kitaba karıştı. Hıristiyanlar fırka fırka ayrıldı, birbirine uymayan yetmiş iki mezheb ve kitaplar meydana çıktı. Zamanla bunların çoğu unutulup, üç büyük mezhebleri kalmıştır.

 

Hıristiyanların yetmiş iki fırkası, İzhârü'l-hak kitabında ve Zıyâü'l- kulûb kitabında yazılıdır.

 

Bütün Hıristiyan mezhebleri, Roma'daki papaya bağlı idi. Hepsine Katolik denir.

 

M. 1054'de İstanbul patrik'i, papadan ayrılıp, şark kiliselerini kendi idare etti. Bu kiliselere Ortodoks denildi.

 

Lüther ismindeki Alman papazı da, M. 1517 senesinde, Roma'daki papaya isyan etti, kiliselerin bir kısmı buna uydu. Bunlara, Protestan kiliseleri denildi.

 

Hıristiyanların çoğu hem Muhammed aleyhisselama inanmıyor, hem de ulûhiyyette taşkınlık ediyor, teslise inanıyor, İsâ aleyhisselâma ve anası Hz. Meryem'e tanrı diyerek tapıyorlar. Bu bakımdan Yahûdîlerden daha aşağıdırlar.

 

Yahûdîler ise Allâhü Teâlâ'yı bir biliyor fakat Muhammed aleyhisselâma ve Îsâ aleyhisselâma inanmıyorlar. Yahûdîlerin İslama düşmanlığı daha çoktur. Yahûdîlerden bazıları, "Uzeyr Allâh'ın oğludur" diyerek Hıristiyanlar gibi oluyorlar.

06.04.2016
Bu yazı 1794 defa okundu.

Diğer Yazıları