YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

En tehlikeli Türk; Müslüman-Türk’tür(2)

 

 

Şurası hiç unutulmamalıdır:Haçlı zihniyeti, ortaçağ karanlığındaki o meş’um fikirlerini tahakkuk ettirme fırsatını kollamaktadır.Maddî imkânlarını kullanarak parçalama, bölme, inançsızlaştırma ya da Hıristiyanlaştırma siyasetlerini her dem yerine getirme gayretlerini aleniyete dökmüşlerdir. Bunun adı ister kültür emperyalizmi olsun;ister Globalizm olsun;bu isim altında iktisadî, idarî, sosyal, ahlâkî, sportif ve diğer müsabakalar vasıtasıyla modern müstemleke politikalarını icra etmektedirler.Sosyal, iktisadî  ve siyasî zaafiyet içerisinde bulunduğumuz anda  malum icraatlerine hız kazandırarak,kuymuzu kazmaktadırlar.( Bu noktada şu hususu da ifade edelim ki,fikrimiz vuzuha kavuşsun:Zikrettiğimiz meseleler acziyetimizden ziyade her an hâzır  ve nâzır olmak babındandır.Elbette, selahiyet sahiplerinin yıllardır devam eden Modernizm merkezli icraatlerini de unutmamız mümkün değildir.Suyu uyur; düşman uyumaz,  atasözümüzü her daim hatırımızda tutmalıyız.)

   Tabiatıyla temas ettiğimiz hususlar;global bir vakıa olan maddî sahadaki tekamülden tecrid edilmiş bir millet teşekkül etsin mânâsında yapılan bir teklif ve tenkit değil; bilakis ufkumuzu açıcı, istikbale matuf Yeni Türkiye Vizyonu’na katkı sağlamaktan ibarettir( Vahşi Kapitalizmin uygulayıcısı olmamak şartıyla).Yoksa,Müslüman-Türk Milleti’nin menfaatine olabilecek, içi doldurulmuş muasırlaşma sürecine(Modernizm değil) bîgane kalınması akıl kârı değildir. Bizim Sahih Geleneğimiz, tekâmüle imkân veren, teşvik eden; hatta bunun uğrunda mücadele ve mücahede eden umdeler ve tecrübeler yumağıdır.

11.05.2016
Bu yazı 949 defa okundu.

Diğer Yazıları