YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Fikirlerini satanlar ve Türk milletinin garipliği?

  Türk milletini on yıllardır kötüleme gayesiyle iştigal edenler,daima “birilerinin” adına hareket etmişlerdir. O kişiler Türk milletini hor gördükçe, köleleştikçe;destekleyicilerinden hep “aferin” almışlardır. “Aferinciler” bu kişilere maddi destek sağlayarak ;Türk milletini sırtından hançerlemenin hazzını yaşamışlar ve yaşatmışlardır. Ve, maalesef bunlar toplumda da sözü dinlenecek kişiler olarak sunulmuş; böyle arz-ı endam edecek şartlar kendilerine sağlanmıştır. Satılık kalemler,muteber fikirliler olunca, fikri sorulmayanlar ise, “siyah” muamelesi görmüştür. Bu milletin değerlerine sahip çıkanların,mukaddesatına hürmet gösterenlerin yok sayılmaları amaç edinilmiş; bunda da  hayli mesafeler kat edilmiştir.

   Merhum Necip Fazıl’in  ifadesiyle milllete tercüman olanlar;

   “Vicdan azabına eş,kayna kayna Sakarya/ Öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya”

muamalesi görmüşlerdir. Hâlâ demokrasi adına çıkış yapan bir kısım iktisadi çevreler, bu millete ne kadar da yabancı olduklarını görmemektedirler.Belki de görmek istememektedirler.

   Kapitalizmden beslenen çevreler ve bunların emrine amade “aydınlar”! müslüman Türk milletinin elinde ne varsa onu yok etmenin peşindeler.Kiralanmış kalemler, satılmış fikirler,  batılı vakıflar tarafından desteklenen şahıs ve müesseseler; ağız birliği içerisinde  “yok edici” vazifesini yerine getirmenin telaşıyla; var güçleriyle millete saldırmaktadırlar.Tarihe leke sürmenin peşindedirler.

   Hür fikri savunmanın ardından gitme bahanesiyle milletin tarihini karalamaya çalışanlerın  beslendikleri kaynak çok önemlidir.

   Elbette fikirler serbestçe ifade edilmelidir. Ancak, fikirler hür bir şekilde serdedilirken; ana eksen muhafaza edilmelidir. 

    Batılılar tarafından Türkiye üzerinde oynanmakta olan “Liberalizm” merkezli emperyalist oyunu bozmaya çalışanlar; hür fikre set vurmakla suçlandılar. Hürriyetçi kesilerek, millî fikrî muhafazaya çalışanları köşeye sıkıştırarak; vurun abalıya yapıldı. Mütareke basını ve tv’leri de buna çanak tutarak ne kadar destek aldıklarını göstermiş oldular. Eğer fikirler hür bir vasatta tartışılacak ise, muhalif görüşlere  elbette yer verilmelidir. Ancak,  muhalif, aykırı fikre karşı çıkanların da söz hakkı olmalıdır. Yani, herkesin eteğindeki taşları dökebileceği bir yer olduğu taktirde,hürriyetçi düşünceden söz edilebilir.Eşit veya buna yakın şartlarda her türlü fikir tartışılabilir. Ama, siz, “bütün fikirleri tartışmak büyüklüktür” mantığı ile hareket edip, yanlı davranırsanız; tek taraflı  kararlar çıkarmaya çalışırsanız; sizin samimiyetinize kim inanır ki? Demokrasi havarisi kesilen ülkelere bakıldığında hangisinde fütursuzca tartışmalar yapılmakta? Hangi batılı bir ülke kendi değerlirinin tartışılmasına müsaade eder veya etmektedir?

 Ama bizler,kraldan çok kralcı kesildiğimizden ötürü,millete ters düşmekte beis görmemekteyiz.

   Nereden bakılırsa bakılsın,Türkiye üzerinde çok çetin bir mücadele yapılmaktadır. Bu mücadelede dahilî ve haricî birçok “şey”in önemli oranda tesirli olduğu müşahede edilmektedir.  Satmalar, satın almalar,kiralamalar, kiralıklar, kalemler, kitaplar; hep milletmiz üzerinde oynanan oyunların birer parçasıdır. Türk milletini garipliğe sürüklemenin telaşı son sür’at devam etmektedir. Maşalar ,çok iyi çalışmaktadırlar.Millî  ihyayı hayata geçirecek fikrinin doğumu da tanyerinden göz kırpmaktadır. Ama, mücadele devam edecektir. Yüz elli yıllık tarih içinde ülkemiz üzerindeki tertibatların  zahirdeki ifadeleri olan hürriyet, müsavat (eşittlik),adalet ve kardeşlik umdelerinin arkasına sığınarak; milletimizi yine aynı teranelerle parçalamanın telaşıyla muvaffak olmanın gayretindedirler.

   Öz yurdumuzda garip kalmak istemiyorsak,karanlığı aydınlatmanın çarelerini  bulup hayata geçirmeliyiz.

19.09.2015
Bu yazı 999 defa okundu.

Diğer Yazıları