YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

HALÎFE HARUN REŞÎD (R.H.)

Harun Reşîd bin Muhammed Mehdî, 23. İslâm halîfesi ve beşinci Abbâsî sultanıdır. 

Harun Reşîd, bir sene gazâ eder, bir sene de hacca giderdi. Babası, henüz 15 yaşında iken onu Rum diyârına gazâya göndermişti. Her gün yüz rekât namaz kılar ve bin dirhem sadaka verirdi. 

Gazâya gitmeyip hacca gittiği sene ailesinin ve kumandanlarının en büyüklerini sefere gönderirdi. Kendisi de bütün masraflarını karşıladığı yüz âlimi, yanında hacca götürürdü. 

Hac etmeyip gazâya gittiği sene de bütün nafakalarını ve masraflarını karşıladığı üç yüz kişiye haccettirirdi. 

Halîfe olduğu sene rüyasında Peygamberimiz’i (s.a.v.) gördü. Ona: 

“Hilâfet bu ay sana geçecektir. Hemen gazâya çık ve haccet, Haremeyn (Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere) halkına çok ihsânda bulun.” buyurdular. Rum tarafına gazâya çıktı, sonra dönüp aynı sene sonunda haccetti, Haremeyn sâkinlerine çok sadaka verdi.

Devleti idâre husûsunda kendisinden önceki Halife Mansûr gibi dirâyetli idi. Lâkin cömertlikte onu geçti. Kendisinden önce onun kadar malını tasadduk eden halife görülmemişti. 

Hicretin 186. senesinde Rum diyârındaki bütün Müslüman esirleri fidye verip kurtardı. 

Hadis âlimi Ebû Muâviye Darîr (rah.) anlattı: Her ne vakit Harun Reşid’in meclisinde Peygamber Efendimiz anılsa “Sallallâhü alâ-seyyidî” derdi. 

İlmi ve âlimleri çok sever ve hürmet ederdi. Kendi kusurları için çok ağlardı. Fudayl bin Iyâd’ın meclisine gidip vaazını dinlerdi. H. 170’de halife oldu, 23 sene 2 ay 15 gün halifelik etti ve 193 senesinde vefât eyledi. Rahmetullâhi aleyh. (Târihu’l-hulefa, İmâm Suyûtî)

22.03.2016
Bu yazı 2205 defa okundu.

Diğer Yazıları