YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Hemhal olmak mı, empati kurmak mı(1)?

Empati, menşei Yunancaya dayanan Fransızca “empathie” den geçmiş, ruh bilimiyle alakalı bir kelimedir. Burada “em” ön ekinin karşılığı, Türkçedeki “-de bulunma durum eki”dir ki kelimeye “-in içinde, içerde” anlamı kazandırır. “Pathia” ise “hissetme” anlamına gelmektedir. Empati, “içinde hissetme” manasındadır.

Empatiyi ilk kez “Rhetoric” adlı eserinde Aristo kullanmıştır. TDK, bu kelimenin yerine “duygudaşlık” kelimesini takdir etmiştir. Empatiyi “kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini, denemeksizin anlayabilmesi becerisi” şeklinde tarif etmiştir.

Dil Derneği Sözlüğü, empatinin eş anlamlısı için “özdeşleyim” kelimesini; bazı psikologlar, “eşduyum” kelimesini kullanmışlar.

 

Hemhal olmak mı, empati kurmak mı?

Empati, Batı toplumunda yeşermiş bir kişisel gelişim kavramı olarak servis edilse de Müslüman toplumların mayasında öteden beri bu mehfumun yeri boş kalmamıştı. İslam’da ictimai hayat kurgulanırken kardeşlik ve dayanışma merkeze alınır. Her şey onun üzerinden şekil alır. Batı kökenli empati, ötekini anlamakla sınırlandırırken İslam, Müslüman kardeşiyle “hemhal olma”yı ve ona yardım etmeyi emreder. Zira İslam,

meseleyi tespit ederken bir çözüm de üretir.

 

Mesela insanlarımız, yakını vefat etmiş bir kişiyi anlamak ve acısını paylaşmakla yetinmez. Cenaze evine yemek de götürür. Acısı soğuyuncaya kadar yardım ve destek faaliyeti devam eder. Bunun tek başına empati kelimesiyle açıklanması eksik kalır. Buna “hemhal olmak” sözünü kullanmak daha uygun olacaktır.

03.07.2016
Bu yazı 770 defa okundu.

Diğer Yazıları