YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

HIRİSTİYANLIKLA İLGİLİ BAZI GERÇEKLER (1)

Hz. İsa (a.s) Aramî dilini konuşuyordu.Fakat talimlerinin asıl metinleri kaybolmuştur. Halen elde mevcut en eski İncil nüshaları(örnekleri), aslında Yunan tercümeleridir.Fakat Hz. İsa’nın tebliğatından yapılan buYunanca tercümelerin doğru olup olmadığını kontrol edecek Aramice bir metin yoktur.Burada dikkate değer bir hadise üzerinde duralım; Hıristiyanların en kalabalık fırkası olan Katolikler, kendilerince sahih saydıkları dört İncil’i Yunanca’dan Latince’ye çevirmişlerdir.Yunanca metnin, Yunanlı Katolikler tarafından bile okunmasına rıza göstermemektedirler. Bu Yunanlılar, ibadet(=lithurgie) esnasında Latince’den tekrar  Yunanca’ya yapılan tercümeleri okumakla mükelleftirler.Latince tercümelerde bazı tercüme hataları bile bulunmuştur.Ancak,Katolik Kilisesi, bu eski tercümenin azizler tarafından  yapılmış bulunması iddiasıyla terkedilemeyeceğinde ısrar etmektedir.

   Katoliklerde papaz huzurunda günah çıkarma mecburiyeti vardır.Güya papaz, Allah namına af ediyormuş. Bu âdet yüzünden ortaya çıkan skandallardan haydi bahsetmeyelim. Ya, günah itirafı esnasında Hz. Mikail, Hz. İsrafil v.s. gibi meleklerden de afv dileme işine ne diyelim?  Bu şirk (=Allah’a ortak koşmak) değil midir?

   Hıristiyanların Katolik fırkasının belli başlı inançları (âmentüsü) şöyledir:

1-Ben inadım Tanrıya, semayı ve arzı yaratan,Kaadir-i Mutlak Baba’ya,

2-Ve O’nun biricik oğlu ve bizim Rabbimiz olan İsa Mesih’e,

3-Ki O Rûh’l-Kuds’ten ilkah edilmiş ve bakire Meryem’den doğmuştur.

4-(Roma valisi) Ponce Pilate ( devrinde) acı çekmiş, çarmıha gerilmiş, ölmüş ve gömülmüştür.

5- Cehennemlere inmiş, üçüncü günü ölüler arasından tekrar diriltilmiştir.

6-Göklere çıkmış ve Kaadir-i Mutlak Baba’nın, Tanri’nın  sağ yanına oturmuştur.

7-Oradan gelerek, dirileri ve ölüleri muhakeme edecektir,

8-Ben inandım Rûhu’l-Kuds’e,

9-Mukaddes Katolik Kilisesi ve azizler topluluğuna,

10-Günahların bağışlanmasına,

11-Cesedin ba’sü ba’delmevtine,

12-Ebedî hayata. Âmin.(=öyle olsun)

    Bu âmentünün 2’nci maddesinde Hz. İsa’ya Tanrı’nın biricik  oğlu deniliyor.Halbuki Kitab-ı Mukaddes’te (Bible) bu tâbir birçok kimseler için, bu meydanda, Hz. Âdem ve Hz. Davud hakkında da kullanılmaktadır. 5’inci maddede Hz. İsa’nın Cehenneme gittiği yazılıdır. Suçluların günahlarını temizlemek  için bir masumun yanmasına adl-i ilahi razı gelir mi? 4’üncü maddede öldüğü açıkça yazılı. Tanrı ölür mü?

 ( Maalesef bizdeki bazı filim ve dizilerde de hâşa “Allah Baba” tabir kullanılıyor ki insanı şirke götürür. Bu tabirin de Hıristiyan âdetlerinden geçtiği de ortadadır. Mesela Shov Tv ‘deki “Ekmek Teknesi” dizisinde Cengiz karekterini canlandıran şahsın, bu kelimeyi kullanması ne kadar acıdır!)(Kaynak:Hıristiyanlığa Reddiye, Abdullah Tercüman,BedirYay.)

             Kur’an-ı Kerim Tercümeleri

   Kur’an-ı Kerim başka dile çevrilemez.Kur’an çevirmeye kalkmak, insan idraki ile beraber gelişen ve gelişecek ezeli hakikatleri dondurmak, her çağa ve bütün insanlığa hitap eden “Kelamullah”ı bir çağın ve bir insanın kısır ve zavallı idraki ile sınırlamaktır.

   Kaldı ki Kur’an’ın yalnız zahiri mânâsını anlamak için cehitlere (aşırı çalışkan), çetin hazırlıklara ihtiyaç vardır. İmam Cafer Sadık (r.a.) “Allah’ın kitabında dört şey vardır.İbarat, İşarat,Letaif, Hakâik. İbarat, yani kelime mânâsı avam(Halkın büyük kısmı) içindir. İşarat (İşaret mânâsı)  havas(alimler) içindir. Letaif, yani batîni mânâ evliya, Allah dostları için. Hakâik, Peygamberimiz için, yalnızca onun anlayabileceği mânâ.(Cemil Meriç)

09.03.2016
Bu yazı 1126 defa okundu.

Diğer Yazıları