YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

HZ. EBÛBEKİR’İN BÜYÜK HİZMETİ: Mürtedler ile Savaşması

Hazret-i Ebûbekr-i Sıddîk (r.a.), halîfe olduktan sonra mürted (dinden dönen)lerin fitnesinden kurtulmak için gösterdiği fevkalâde gayret kendisinin büyüklüğüne bir delildir.

 

Peygamber Efendimiz sallâllâhü aleyhi ve sellemin irtihâli bütün Arab Yarımadası’nı sarstı, yer yer ihtilâller ve isyanlar oldu.

 

Mekke-i Mükerreme’yi dinden dönme meselesi dehşetli bir yıldırım gibi vurdu, ahâlîyi hayrete düşürdü.

 

İşte öyle tehlikeli bir zamanda Süheyl bin Amr, Kâ’be-i Muazzama kapısında durdu. “Ey Mekkeliler!” diye çağırdı. Halk da onun başına toplandı.

 

“Ey Mekkeliler! Siz, herkesten sonra Müslüman oldunuz. Geliniz, herkesten evvel dinden dönmeyiniz. Resûlullah’ın (s.a.v.) buyurduğu gibi Allah, bu işi tamamlayacaktır.” dedi.

 

Mekke-i Mükerreme halkı dinden dönmediler. Kureyş kabîlesi, hep İslâm dîni üzere sâbit kaldı.

 

Mekke-i Mükerreme gibi Tâif’te de dinden dönenler olmadı. Kureyş gibi Sakîf kabîlesi de İslam’dan dönmedi.

 

Bunların dışında diğer Arab kabîleleri, kimi tamamen ve kimi kısmen dinden döndüler. Bazıları da “Namaz kılarız, ama zekât vermeyiz” dediler. Bunlara  nasıl muâmele olunacağında ihtilaf çıktı. İstişâre yapıldı. Kimi harb yapalım dedi. Hazret-i Ömerü’l-Fârûk (r.a.):

 

“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” diyenler üzerine nasıl kılıç çekeriz?” dedi.

 

Hz. Ebûbekr-i Sıddîk (r.a.) dedi ki: “Vallâhi, Resûlullâh’a (s.a.v.) verdikleri bir yıllık oğlağı vermezlerse elim kılıç tuttukça onlarla savaşırım.”

 

Hazret-i Ömer ve diğer Ashab-ı Güzîn de Halîfenin doğru olduğunu tasdik ve bütün dinden dönenlerle muhârebe etmek üzere ittifak ettiler. Hz. Ebûbekir Mekke, Medîne ve Tâif hâricindeki bütün Arap kavimlerinin tekrar Müslüman olmalarına vesîle oldu. (Hz. Ebubekr-i Sıddîk, Çamlıca B.Y.)

08.06.2016
Bu yazı 1171 defa okundu.

Diğer Yazıları