YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Hz. Ömer’in Kudüs Ahalisine Verdiği Sulh Andlaşması (EMANNAME)

Birarada yaşama kültürü, onu vareden medeniyette mündemiçtir. Genel bir çerçeve çizilirse, hususi halin çözümüne katkı ve tesiri o derece fazla olacaktır. Katma değerin artısı ancak o vakit bir anlam ifade eder. Akl-ı selim idarecilerin, sadece Hz. Ömer (ra)’ın hayat tarzına bakarak ülkeyi yönetmesi, kindarlık ve ötekileştirmenin nasıl kendiliğinden berheva olacağına şahitlik edeceklerdir  Şimdi, içinden çıkılamaz bir hale gelen Kudüs meselesinin çözüm noktası Hz.Ömer (ra)’ın Emannamesi’nde saklıdır.

 İsrail'in sabık başbakanı Ehud Barak, Osmanlı'nın pırpırlı bir onbaşıyla yıllarca Kudüs'te barış ve huzuru sağladığını itiraf etmesine sebep olan başarının sırrı neydi?

İşte sır:

Bismillahirrahmanirrahim.
 
Bu  sözleşme Allah’ın kulu, müminlerin emiri Ömer’in İliya halkına verdiği  bir emandır. Onların canlarına, mallarına,  kilise ve haçları konusunda; hastaları ve sağlıklı olanları ve  diğer insanlarına verilen bir emandır. Buna göre onlar kilise inşa etmeyecekler fakat eski kiliselerine de dokunulmayacaktır. Kiliselerinin sayısı azaltılmayacak, sahalarına dokunulmayacak ve haçlarına karışılmayacaktır. Mallarına da dokunulmayacaktır. Dinleri konusunda zorlanmayacaklardır. Onlardan hiç birine zarar da verilmeyecektir. İlya’da onlarla beraber hiçbir yahudi oturmayacaktır. Diğer şehir halkları gibi İliya halkı da cizye verecektir. Bu şehirden Rumları ve hırsızları çıkaracaklardır. Buradan çıkanlar gittikleri yere  ulaşıncaya dek malları ve canları konusunda güven içinde olacaklardır. Onlar da tıpkı İliya halkı gibi cizye  vereceklerdir. İliya halkından kim ki Rumlar gibi mallarını  alıp  çıkıp gitmek ister, kilise ve haçlarını da  terk ederse onlar da yerlerine ulaşıncaya dek canları, kiliseleri ve haçları konusunda eman içinde olacaklardır. Buraya savaşmak için gelmiş olanlar isterlerse burada kalıp İliya  halkının şartları tabi olurlar, isterlerse onlarla beraber çıkıp giderler. Halktan hasat zamanı gelinceye  kadar bir şey alınmayacaktır. Bu anlaşmaya tabi olanlar, cizye verdikleri müddetçe Allah’ın, Rasulullah’ın, Halifelerin ve müminlerin zimmetindedirler. Halid bin Velid, Amr bin As, Abdurrahman bin Avf ve Muaviye bin Ebu Süfyan şahittir. Bu anlaşma  H. 15 senesinde yazıldı

16.08.2017
Bu yazı 194 defa okundu.

Diğer Yazıları