YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

İÇKİ ZEHİRDİR; GELECEĞİMİZİ YOK EDER

İnsanı öldüren veya aklını gideren bitkileri, vücudu zehirleyen veya herhangi bir suretle sıhhate zarar veren şeyleri yemek ve içmek Dinimizce haramdır. Bunu böyle olduğu herkesin malumudur.

 

İçki, öldürücü bir zehirdir, insanı tedrici bir surette; yavaş yavaş zehirler, mahveder. Cemiyeti içten içe kemirir. Bir milletin istikbaline ket vurur.

 

İçki içen, tedrici olarak, yavaş yavaş intihara, kendini öldürmeye karar vermiş kimsedir. İntihar ise haramdır, günahtır.

 

İçki içenler, vücudunu zehirlemek, servetini, kıymetli vakitlerini yok yere zayi etmek suretiyle kendi hayatına, malına, şerefine zarar verirler. Bunlarla beraber ailesinin refah ve saadetine ve mensup olduğu cemiyetin nizam ve intizamına da zarar vermiş olurlar.

 

İçki, aile için zararlıdır: İçki yüzünden aile hayatında bir takım geçimsizlik yüz gösterir. Ailenin refahına harcanması lâzım gelen servetler, vakitler çok kere içki yolunda mahvolur. İçki yüzünden bir takım hastalıklar meydana gelir. Aile fertlerinin hayatına ve dünyaya gelecek çocuklarının vücutlarına tesir eder. Nesil cılız yetişir, aile saadeti söner, ocak yıkılır.

 

Cemiyet için zararlıdır: İçki ile hayatını mahveden, servetini elinden çıkaran bir kimse mensubu olduğu cemiyetin malını ve bünyesini tahrip etmiş olur.

 

İçkiye müptela olan bir ferd cemiyette âdâb ve ahlâka aykırı hareket ederek kötü bir örnek olur. Memleketin kanunlarına, nizamlarına aykırı hâdiselerin meydana gelmesine sebebiyet vermiş olabilir.

 

Bu gibi zararlı olan şeylerden kaçınmalıdır. Bunlardan kaçınmak, gerek fertlerin ve gerek cemiyetin saadet ve selâmeti için pek lâzımdır.

Her ne surette olursa olsun; özellikle yeni nesli bütün kötü alışkanlıklardan muhafaza etmenin yollarını aramalyız. Bulmalıyız.

Aksi bir hal; hüsrandır.

18.08.2015
Bu yazı 1095 defa okundu.

Diğer Yazıları