YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

İKİNCİ MURÂD HAN’IN VARNA ZAFERİ (1444)

Sultan İkinci Murad Han “Saltanat dedikleri ancak cihân kavgasıdır” deyip 1444 senesinde Osmanlı tahtından ferâgat etti ve yerine oğlu Mehmed Hân'ı (Fâtih) geçirdi. Kendisi de ibâdet için Manisa'ya çekildi.

Bu haber yayılınca kâfir kralları “Müslümanların padişahı ihtiyarladı, yerine de henüz pek küçük yaştaki oğlunu getirdi, artık onlardan korkulmaz” diye haberleştiler. Macar, Alman, Çek, Lehistan, Latin, Bosna, Eflak ve Boğdan ve Frenklerden müteşekkil büyük bir ordu toplayıp Müslümanlarla harb için çıktılar. İslam memleketlerinde taş üzerinde taş bırakmayacaklarını söylüyorlardı.

Osmanlı Devlet adamları bu haberi işitince korktular, istişâre neticesinde Sultan Murad Han'ın tekrar devletin başına geçmesi için davet edilmesine karar verdiler. Zira onun nâm ve şânı, büyük kahramanlıkları cihânı kaplamıştı. Kâfirler ondan çok korkardı.

Murad Han, kendisini davet için gelen haberciye:

“Sultânınız ben değilim, padişahınızın emrine itâat edin, beni hâlim üzere bırakın” diye cevâb verdi. Bunun üzerine oğlu Mehmed Han:

“Eğer padişah siz iseniz, çıkan düşman tehlikesini Müslümanlar üzerinden defetmeniz üzerinize farz-ı ayındır. Eğer biz isek ülü'l-emre itâatin farz olduğu malûmunuzdur. Münâsib olan hemen gelmenizdir ki İslâm devletinin nizâmı bozulmasın” diye yazınca, ordunun başına geçti. Hemen düşman üzerine hareket etti.

Varna ovasında iki ordu karşılaştı, çok şiddetli cenk oldu. İlk anda İslâm ordusu dağılır gibi olunca, merkezde sebât eden Sultan Murad Han ellerini semâya kaldırdı ve:

“Allâhım, bize ilâhî yardımını ihsân eyle, sevgili peygamberin hürmetine bizi din düşmanlarına muzaffer kıl” diye duâ etti.

Bu sırada kâfirlerin büyük kralı gurura kapılıp askerinden ayrılıp ön tarafa çıkmıştı. Müslümanlardan bazı dilâverler hemen üzerine hücum edip işini bitirdiler. Krallarının öldüğünü gören kâfir ordusu dağıldı, Müslümanlar muzaffer oldular. (Tarih-i Selâtîn-i Âl-i Osman, Karamânî)

09.08.2017
Bu yazı 233 defa okundu.

Diğer Yazıları