YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Maddeci zihniyet

   Hemen her zaman  her işi kendi çıkar ve menfaatleri etrafında ele alan  maddeci zihniyete sahip insanlar,her şeyi maddeye irca ederler (indirgerler).Bu yönleriyle, dünyanın  her yerinde sömürünün de temsilcisidirler.

   Maddeperestlerin akılları gözlerindedir.O bakımdan,her şeyi maddede arayıp bulabileceklerini sanan zavallı yaratıklardır.Hakikatte kördürler, maddeden başka hiçbir şeyi

görmezler. Bu aymazlıklarından  dolayı da, gözleriyle görmedikleri hiçbir şeye inanmazlar.      

   Evet, bunlar, maddeciliği o kadar ileri götürmüş ve maddeci zihniyetle öylesine bütünleşmişlerdir ki, mânevî şeyleri bile madde ile izaha  ve anlamaya kalkışırlar.bu mânevî şeyler arasında , bizzat Allah celle celâlühû da vardır.Nitekim, Kur’an-ı Kerim’de  ifade edildiği gibi bir gün  böyle  bedbaht bir gurüh, hem de küstah bir tavırla peygamberlerinin karşısına dikilir ve “Ey Mûsâ!Biz Allah’ı açıkça göremedikçe asla sana inanmayız!” (S. Bakara, 55) derler.Aslında bu edepsiz ve pervâsızca istek, onları diğer kavimlerden ayıran, farklı kılan bir haddini bilmezliktir.Aynı zamanda bu, materyalizm,kapitalizm,ateizm, pozitivizm v.b. felsefî ve idarî düşünce ekollerinin de temel esasını teşkil etmektedir.Bu bakımdan , Hz. Musa’ya söylenen o sözle, 20.asırda Rus Astronot Gagaber’in  söylediği söz arasında bir fark yoktur. Gagarin şöyle diyordu:”Ben dünyanın etrafını  dolaştım.Allah’a rastlamadım..!”

   İşte aklın gözüne inmiş, materyalist zihniyeti temsil eden Gagarin ve işte Hz. Mûsâ(a.s.)ya küstahça “Allah’ı bize göster” diyen kendini bilmez, haddini mütecâviz zihniyet! Bu zihniyetin tesirlerinin  günümüzde de devam ettiğini maalesef görmekteyiz.En acı ve üzücü olanı da , bu zihniyetin, ilim yuvaları olan bazı okullarda bile ağırlığını hissettirmesidir.

   Bu bakımdan, Kur’an-ı Kerim’in bu mevzuda yaptığı tahlilleri tam mânâsıyla kavrayıp vakıf olabilmek; onların niyet, düşünce ve tasavvurlarını anlayıp zararlarından korunabilmek için,  şuur ve idrâk sahibi mü’minlerin, maddî ve mânevî büyük gayret ve çaba içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

24.07.2015
Bu yazı 1114 defa okundu.

Diğer Yazıları