YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Millilik, yerlilik ve de elin efsanesinde(!) gelecek aramak

-Yıllar yılı bu milletten efsane ve lider çıkmaz diyenlere-

Yerli ve milli olmadan cihanşümul bir ideale vuslatın mümkün olmadığının/olamayacağının bir türlü farkına varamadık...

Biz, şu hususa daima farklı yaklaştık ve red ettik: Zihni dışarıda kendi içeride bir ideoloji…

Bu, bütün "ide"ler için geçerlidir…

İran Humeyni rejimine nasıl karşı isek...

Stalin’in Vahşi Komünizmi’ne de o nispette...

Karl Marks’ı sadece fikir edinmek için okurken...

Seyyid Kutup'u da aynı maksatla okuduk...

Ama hiçbir zaman değerimiz olmadığına/ol(a)mayacağına karar verdik...

Cemaleddin Efgani' ye bakışımız neyse...

Muhammed Abduh da aynı...

Bizim yerli efsanelerimiz varken, Müslüman-Türk gencine Che Guevera vs gibi Marksist-Leninist bir ideoloji empoze edilemez...

Tutmaz...

Tutmadığı da ortada...

Biz, yerli ve milli olacağız...

Biz, bu milletin efsanelerin Müslüman-Türk gencine belleteceğiz...

Metehanları...

Oğuz Hanları...

Bilge Kağanları...

Sultan Alparslanları

Osman Gazileri...

Yıldırım Beyazitleri...

Fatihleri...

Ve,Yavuz Sultan Selim Hanları…

Ve de Abdulhamid Hanları...

Enver Paşaları...

Kazım Karabekirleri, ve

Atatürk'ü...

Bize ne başkasından...?

Eğer sizin kafanızın içinde, Müslüman-Türk'teki Müslümanlığı atmak var ise...

O vakit, sadece ruhsuz bir Türk’le istikbal inşa edeceksiniz demektir...

Bu da bir ihanettir...

Bu milletin kökünde,ruhunda İslam;

Geleceğinde Türklük vardır...

Bizim Komünist-Leninist bir ideolojinin efsaneleriyle ne uğraşacak zamanımız...

Ne de enerjimiz var...

Ki, efsane denilen şahsiyetin herkes tarafından bilinmesindeki anti emperyalist düşünde derc edilmiş emperyalizmin ta kendisi vardır...

Böylesi ideolojileri efsaneleşmesinde,maddeci bir sistemin/zihniyetin peyda olmasına  zemin hazırlamak vardır, temelinde...

-Kapitalizm için bütün yollar mübahtır-

Çok uzağa gitmeye gerek yok: Komünizmin Rusya’da vücut bulmasında Siyonist zihniyetli ABD’li şirketlerin desteklediği; bir hakikattir.

Biz, Mehmet Akif’in Cemaleddin Efgani hayranlığını da doğru bulmayız…

Bulmadığımızı da Akademik bir makale ile   ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK FİKİR ARAŞTIRMA DERGİSİ  (  International Journal Of Academic Research And Studies)  - http://www.yenifikirdergisi.com  ‘da yazdık ve tarandığı indekslerde en çok okunan makalelerden birisidir..

Hele hele Humeyni tarzı  ideolojileştirilmiş islami (!) zihniyeti kökten red ediyoruz.

Ama, bu Millet’in temel değerlerine saldırıyı da -hafif tabirle- yanlış buluyoruz.

Nasıl ki Mısır’ın el -Ezher  Üniversitesi’nin Türkiye’de benzerinin açılmasını yanlış bulu(yo)rsak…

Kökünde dini red eden - her ne kadar rahmetli Cemil Meriç’in ifade ettiği gibi Karl Marks’ın Skolastik Hristiyan inancını red eden bir felsefeyi temel alsa da- sonuçta Rus Komünizmi’ nin nasıl bir inançsızlaştırmaya dönüştürüldüğü yakînen bilinmektedir.

Bu ithal ideolojiye Türk genci uzak durmalıdır…

Çok şükür, durdu da…

Eğer, bizler Türk Genç’ine gelecek vaat ediyorsak: Bu, millî,yerli değer ve efsanelerimizle olmalı…

Başörtüsü, bu milletin temel değeridir.

Zorlamama da ana zeminidir.

Batı tarzı laiklik yerine “yerli ve milli” bir laiklik bu millete yabancı değildir…

Laisizm nasıl ki aşırma bir ideoloji ise Vahhabi-Şia karşımı bir ithal “islamcılık” da (‘i’ harfi küçük) bize o kadar uzaktır…

Elbette Türk İslam’ı değil; bu millete cihanşümul bir idraki ve ufku “kızıl elma”  yapan bir İslam; bizim için asıldır.

Bunun dışındaki bütün karton efsaneler, ithal İslamcılık  bize terstir…

Bizim, Şah-ı Nakşibendler (ks), Ahmed Yeseviler (ks), Yunus Emreler, Şeyh Edibaliler (ks), Hacı Bayram-ı Veliler (ks), Akşemsedinler (ks) gibi eşhasın yolundan giden bir milletin inancı esastır…

-Çakal Karlos, Teröristbaşı, Augusto Pinochet vd., bütün dünyada tanınmaktadır..!-

 

 

05.09.2016
Bu yazı 844 defa okundu.

Diğer Yazıları