YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Oryantalizm ve Bizim Oryantalistler(1)

 -15 Temmuz Kalkışması bir de bu açıdan okunmalı-

 Evvelki sistemin dumura uğrayıp, muhalif  fikir ve müteharrik hareketin mükemmeliyete doğru yönelmesi; önceki sistemin bağnaz müdafilerin içine sindiremeyişi, yaşlı dünya tarihi göstermiştir ki; ilkler, sonrakileri hep engellemeye çalışmış,yok etmek istemişlerdir. Bunlar,evvela ilmi objektivite(!) adı altında, altın tepside sunulur; hedeflerine ulaşmaya başladıklarında asıl maksatları ortaya çıkacaktır.Bundan dolayıdır ki Emperyalist Batı Uygarlığı, sömürme ve semirme amacı için ilmîlik kisvesiyle bir disiplin ortaya koymuştur: Şarkiyatçılık ya da Oryantalizm 

     Oryantalizm, Globalizmin 18.yüzyıldaki vazifesini deruhte etmek gayesiyle ilmî disiplin süsü verilerek; yüzyıllardır devam edegelen “haçlı ruhunun” o meşum yüzünün tarif edilmiş şeklinden başka bir şey değildir. Hâlihazırdaki zihniyetin AB kapılarında, kendimize mahsus hasletlerimizi almak uğruna feda edilen bütün kıymetlerimizin heba oluşunu izlemek; Oryantalizmin, aktüel adıyla Globalizmin ne kadar müessir bir güce eriştiğini görmek, insanı endişeye sevk ediyor.

   Şarkiyatçılık (Oryantalizm) daima Doğu’nun geleneklerini, göreneklerini, âdetlerini, edebiyatını, hayat tarzlarını; şiirinden musîkisine; dilinden dinine kadar; Şark’ı şark yapan  kıymetleri mercek altına alması ve neticede bunu sömürgeleştirmenin, köleleştirmenin yolunu açma gayesi taşıdığını; şimdiye kadarki tatbikatlardan anlamaktayız. Bazılarının iddia ettiği gibi Oryantalizm sadece Doğu’yu araştırmak, Şark’ın gizemli dünyasını aralama ve bunları kendi halklarına aktarma amacı taşısaydı, yıllardır yapılan ”iyi-kötü” tartışma vasatına imkân verilmezdi. En azından arkasında yatan kötü niyetlerini açığa çıkarma maksadına matuf araştırmalar yapılmazdı. Ancak, Oryantalizmin esasını teşkil eden “biz ve ötekiler” tefrikinin kesin çizgilerle olması, meselenin mecrasını değiştirmiştir. Bunu Oliver Kontny şu şeklide izah eder: “Oryantalizm, bir bilim dalı, bir söylem tarzı (discourse), bir siyasî ideoloji ya da bir dünya görüşü olarak değerlendirilebilir. Ama en geniş tanımıyla, oryantalizmin temeli “biz-onlar” düalizmine dayanır. Oryantalizm, kendini Batı (occident) denilen bir siyasî-kültürel oluşuma ait hisseden birinin Doğu (orient)olarak tasvir ettiği bir oluşumun öğeleri hakkında konuşmasıdır. Bu bağlamda Şark nosyonunun, Avrupa’da 18. yüzyıldan itibaren geliştirilen söylemden üretilen bir yapı (construct) olduğu vurgulanmaktadır” (Kontny: 2002: 117).

 

20.08.2016
Bu yazı 830 defa okundu.

Diğer Yazıları