YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

OSMANLI DEVRİNDE KA‘BE’NİN AÇILIŞ GÜNLERİ

Ka‘be-i Muazzama, Osmanlı zamanında üç aylarda, mübârek gün ve geceler ve bunlara yakın günlerde açılırdı.

Rebîulevvel'in yirminci günü açılır, Mekke Emiri, vâli, miftâhdâr (anahtarcı), müftüler ve diğer memurlar Beytullâh'a girerek zemînini Zemzem ve gülsuyu ile yıkarlar ve duvarlarına da gül yağı ve türlü nefis kokular sürer, içinde ûd, buhur ve anber gibi şeyler yakarak güzel kokularla buhurlarlardı.

Muharrem'in onuncu günü erkeklerin ve on ikinci günü kadınların ziyâretine açılırdı.

Rebîulevvel'in on ikinci gecesi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kâinatı şereflendirdiği gün olması hürmetine açılır içine girilmez, önünde Müslümanların Halîfesinin ömrünün uzun olması için duâlar edilirdi.

Bu gecenin sabâhında erkekler için, on üçüncü gecesi de kadınlar için açılırdı.

Receb-i Şerîf'in birinci Cuma günü (Regâib gecesinin) sabahı erkeklere, ikinci günü sabahı kadınlara açılırdı.

Receb'in yirmi yedinci (Mi'râc) gecesi Ka‘be'nin kapısı açılır, fakat içeri girilmeyip karşısında duâlar edilirdi. Ertesi günü sabahtan erkekler ve akşamleyin de kadınlar Ka‘be'ye girip ziyâret ederlerdi.

Şaban'ın on beşinci (Berât) gecesi Halîfe Hazretlerine duâ edilmesi için Ka‘be kapısı açılırdı. Bu gecenin sabahı erkeklere, ertesi gün de kadınlara açılıp ziyâret ederlerdi.

Ramazân-ı Şerif'in birinci Cuma günü erkeklere, ertesi günü de kadınlara açılırdı.

Hz. Ali'nin yaralandığı gün olan Ramazan'ın on yedinci gecesi, Hazret-i Ali Efendimizin doğduğu evde hatm-i şerîfin okunmasının ardından Ka‘be-i Muazzama'nın kapısı açılırdı.

Zilkâde ayının on beşinde erkek ve kadınlara açılarak ziyaret edilirdi.

Zilkâde ayının sonuna doğru yukarıda zikrolunduğu üzere yıkanırdı.

Zilkâde'nin yirmi sekizinci günü Ka‘be'ye ihrâm gibi beyaz kumaş giydirilerek bazı İslâm büyükleri için husûsî olarak açılırdı.

Ka‘be'nin açılacağı gün, biri gümüşten ve diğeri sac ağacından yapılmış merdivenler kullanılırdı. (Osmanlı Padişahlarının Haremeyn Hizmetleri, Çamlıca B.Y.)

23/03/2017

23.03.2017
Bu yazı 512 defa okundu.

Diğer Yazıları