YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

OSMANLI’DA ZİRAAT VE ORMAN MEKTEPLERİ

19. asırda Avrupa’da buharlı makinelerin icadından sonra ilim ve fendeki yeni icat ve keşifler birbirini takip etti.

 

Osmanlı Devleti’nde de mektepler, devlet daireleri ve askerî birlikler vesair müesseselerin kıyafeti için gerekli olan kumaş ihtiyacını karşılamak üzere Yedikule’de bez dokuma fabrikası açıldı. Fakat kumaş için kaliteli pamuğa ihtiyaç vardı. Bunun için 1847’de Yeşilköy’de “Ziraat Talimhanesi” adı altında tohum ıslah etmek ve toprağa uygun pamuk yetiştirmek maksadıyla bir ziraat mektebi açıldı. Bu mektep pamuk ziraatını geliştirmek için açılmıştı. Fakat her sahada eğitime ihtiyaç vardı. Nitekim buradaki eğitim tarımla sınırlı kalmadı. Hayvancılık, bağcılık, bitki ve hayvan hastalıkları vesair sahalarda da eğitim verildi. Okutulan bazı dersler: Hesap, coğrafya, usûl-i hendese, hikmet, teşrîh-i hayvânât, fenn-i baytarî, ilm-i nebâtât, terkîb-i arazî, ilm-i zirâat, hayvancılık, bahçıvanlık, şeker istihsâli, ipek böcekçiliği, merinos koyunu yetiştiriciliği.

 

Ayrıca Avrupa’dan bazı modern ziraat alet ve makineleri getirtildi. Böylece ülkemizde modern ziraat aletlerinin kullanıldığı ilk eğitim müessesesi oldu. Bu makineler halka da tanıtılarak çiftçilerin modern ziraat aletlerini kullanmaları teşvik edildi.

 

Ziraat sahasında ikinci teşebbüs Sultan İkinci Abdülhamid devrinde oldu. Tatbikatlı ziraatın memleket sathında yaygınlaştırılması için başta İstanbul olmak üzere vilayetlerde de dört yıllık ziraat mektepleri açıldı. İstanbul’da açılan bu mektebe “Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlîsi” adı verildi. Burada yetişen talebeler pek çok muvaffakiyete imza attı. Daha sonra ormancılık dersleri de eklenerek mektebin adı Halkalı Ziraat ve Orman Mekteb-i Âlîsi olarak değiştirildi ve orman memurları da burada yetiştirilmeye başlandı. Mektepteki ormancılık dersleri kâfi gelmeyince 1910’da Orman Mekteb-i Âlisi kuruldu. Ormancılık eğitimi Ziraat Mektebinden ayrıldı.

 

(Osmanlı’dan Tarihe Not Düşen Kareler, Çamlıca B. Y.)

 

21.08.2015
Bu yazı 950 defa okundu.

Diğer Yazıları