YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî(3)UNESCO 2016Hoca Ahmed Yesevî Yılı Hatırasına

Gerçekten de İslâm ile birkaç kuşaktır tanışmış olan Türk yurtlarında tasavvufî boyut kazanarak derinleşmiş bir İslâm algısı- nın, sûfîce yaşanan bir müslümanlık olgusunun mimarı Ahmed Yesevî olmuştur. İşte bu yüzden Ahmed Yesevî’yi zamânenin şeyh10 ve cemaat önderleri ile benzeştirmek büyük bir gaflet olur. Tek cümle ile özetlenecek olunursa, ilk birkaç asır boyunca Türk yurtlarında yatay olarak, yüzeyde yayılan İslâm’ın, irfanî bir boyut kazanarak derinleşmesi Yesevî ve takipçisi dervîşlerinin Türk halkları içerisindeki yoğun eğitim faaliyeti ile mümkün olmuştur. Yesevî’nin Türk tarihinde icra ettiği kilit rol, işte burada sahneye çıkar. Ahmed Yesevî dilinden dökülen “hikmetler”i günümüzdeki herhangi bir “dinî manzume” ile mukayese ederek değerlendirmek de son derecede yanlıştır. Ahmed Yesevî’nin dilinde seslendirildikten sonra günümüze kadar ulaştırılan hikmetlerinden oluşan Dîvân-ı Hikmet’de neredeyse bin yıldır Türk’ün gönül gözünü ışıtan bir ışık saklıdır. Bu ışığın huzmeleri her bir hikmetin satırları arasından süzülerek ruh11 dünyamızı aydınlatmağa -uzun bir zulmet devrinden sonra- bütün Türk yurtlarında yeniden başlamıştır. Ahmed Yesevî’den neredeyse dokuz asır sonra bize kadar ulaşan “Hikmetler” Türkler arasında İslâm etrafında örgütlenen bir iman birliğinin teşekkül etmesine hizmet etmesi yönüyle Türk dünyasının manevî hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Hazret-i Türkistan’ın dilinden dökülen hikmetleri okurken yüzyıllar önce bu mesajları ilk defa işiten atalarınızdan biri yerine koyun kendinizi... 16Pîr-i Türkistan HOCA AHMED YESEVÎ İşte o zaman Yesevî’nin büyüklüğünü daha iyi idrak edeceksiniz. Bir de bugünkü teknolojik imkân ve malî kudrete sahip ‘zamâne şeyhleri’nin günümüz Türkiye’sinde -ve hattâ dünyasında- ifa ettiği fonksiyon ile misyonu Hazret-i Türkistan’ın misyonu ve fonksiyonu ile kıyaslarsanız Yesevî azâmeti daha da belirginle- şecektir. Ahmed Yesevî dün olduğu gibi bugün de dünya Türklüğünü dizleri dibinde bir araya getiren manevî yol göstericimiz olmağa devam etmektedir. Ahmed Yesevî’yi, gerçek kimliğiyle tanımamız Türkiye ve Türkistan Türkleri’nin kardeşliğini güçlendirecek ve dünyanın Türkçe konuşan insanları olarak ortak manevî atamız durumundaki Ahmed Yesevî’nin dergâhında kucaklaşmamızı da sağlayacaktır. O dergâh, Orhun’dan Tuna’ya kadar uzanan bütün Türk yurtlarını içine alacak genişliktedir.

Kaynakca:

 Dr. Hayati Bice, Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî,Ankara- 2016, shf: 15-*16

 

26.10.2016
Bu yazı 770 defa okundu.

Diğer Yazıları