YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günü



Mesut Mezkit

Redemptoris Missio ya da Kurtarıcı Misyon

 

     Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü projesini ilk defa 1962 yılında gündemlerine aldılar.Bu amaç için ne yapılması gerekiyorsa,behemehal hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.2.John Paul 1991 yılında  ilan ettiği Redemptoris Missio (Kurtarıcı Misyon) isimli genelgesinde şöyle diyordu: “ Dinlerarası diyalog, Kilise’nin bütün insanları Kilise’ye döndürme amaçlı misyonun bir parçasıdır… Bu misyon aslında Mesih’i ve İncil’i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir.”(Nakleden:Oruç:2004,19)

     Yine bununla irtibatlı olarak ‘Hıristiyan Olmayanlar Sekreteryası’nın 1973 yılında sekreterlik görevine getirilen  Pietro Rossano, Sekreteryanın yayın organı Bulletini’deki yazısında şunları ifade ediyordu:“Diyalogtan söz ettiğimizde, açıktır ki bu faaliyeti, Kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil’i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilise’nin bütün faaliyetleri, üzerinde taşıdığı şeyleri yani Mesih’in sevgisini ve mesih’in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog, Kilise’nin İncil’i yayma amaçlı misyonun çerçevesi içinde yer alır.” (Oruç,2004:19)

     Yine aynı şekilde Vatikan’ın 1978 yılındaki bir yayın organında şunlar yazılmaktadır:

     “Biz her ne kadar Hıristiyan olmayan dinlerin manevi ve ahlâki değerlerini tanıyor, saygı gösteriyor, onlarla diyaloğa hazırlanıyor ve din hüviyetini savunmak,insanlık kardeşliğini tesis etmek, külür, sosyal, refah ve sivil iradeyi oluşturmak gibi hususlarda diyaloğa girmek istiyorsak da dürüstlük bizi gerçek kanaatimizi açıkça ilan etmeye mecbur etmektedir; yegane gerçek din vardır. O da Hıristiyanlıktır.” (Leibhard, Wilmington :1978,  13:Nak.,Oruç:2004,37)

 

ORUÇ, Mehmet,Dinlerarası Diyalog Tuzağı ve Dinde Reform,Arı Yay., İstanbul.,2004,

13.05.2016
Bu yazı 816 defa okundu.

Diğer Yazıları