YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

SULTAN SELİM HAN’IN HAREMEYN HADİMİ OLMASI

Cennetmekân Sultan Birinci Selim Han Hazretlerine Mısır'ın fethinden önce şöyle bir rüya anlatılmıştır:

 

Saray vazifelilerinden Kapı Ağası Hasan Efendi, bir gece rüyasında kapının şiddetle çalındığını işitmiş. Kapı aralığından bakınca saray avlusunun, Arabistan ahalisi kıyafetinde nur yüzlü, silahlı askerlerle dolduğunu ve her birinin elinde birer sancak bulunduğunu görmüş. Aralarından dört kişi kapıya yaklaşmış ve biri konuşmaya başlamış: “Bu gördüğün askerler Resûlullâh'ın Ashâbı'dır. Peygamberimiz (s.a.v.) bizi Selim Han'a gönderdi ve Haremeyn hizmetini kendisine verdi. Şu dört kişiden biri Ebûbekr-i Sıddîk, diğeri Ömerü'l-Faruk'tur. Yanımdaki Osmân-ı Zü'n-Nûreyn'dir. Ben de Ali bin Ebî Tâlib'im. Haydi padişaha haber ver.” diyerek kaybolmuşlar.

 

Kapı ağası geceyi hayret ve dehşet içinde geçirmiş. Sabah namazını eda ettikten sonra Padişah tarafından bir iş için gönderilen nedimi Hasan Can'a rüyasını anlatmış. O da Padişah'a arz etmiş. Hasan Can, kapı ağasının rüyasını anlatırken Sultan'ın mübârek yüzü kızarmış, nihayet dayanamayıp ağlamış ve:

 

“Hasan Can, ben sana demez miydim biz bir tarafa memur olmadıkça hareket edemeyiz. Baba ve dedelerim kerâmet sahibi idiler. Biz onlara benzeyemedik.” diye tevâzu göstermişler. Bu rüyadan sonra Mısır seferinin hazırlıklarına başlanmıştır.

 

Sultan Selim Han, Mısır'ın fethinden sonra Mekke-i Mükerreme'yi almak için Hicaz'a asker sevk etmek istedi. O sırada Mısır'da hapsedilmiş olan Mekke Kâdısı Ebû Sa'd bin Züheyr, “Hicaz Emiri Şerif Berekât'a bir mektup gönderildiği takdirde asker sevkine gerek kalmayacağını” sultana arz etti. Padişahın emri üzerine vaziyeti bir mektupla Mekke'ye bildirdi. Şerif Berekât haberi alır almaz oğlu Ebû Nümey'i bir tebrik mektubu ile Mısır'a gönderdi. Ebû Nümey, Nil üzerindeki Ravza Kasrı'nda Sultan Selim Han'a biat etti, getirdiği bazı mukaddes emanetleri ve Kâbe-i Muazzama'nın anahtarını Selim Han'a teslim etti. Selim Han, Ebû Nümey'in Mısır'a gelişinden memnun olarak Yemen'e kadar Hicaz emirliğini ve Cidde hâsılatını ona verdi. Kendisine ve babası Berekât'a birer murassa kılıç verip hil'at giydirdi. Daha önce Sultan Gavri tarafından hapsedilen Mekke Kâdısı ve şehrin ileri gelenlerini de serbest bırakarak Mekke'ye gönderdi. (Mir’âtül-Haremeyn)

14.01.2017
Bu yazı 618 defa okundu.

Diğer Yazıları