YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Tam İstiklal Anayasa'sı neler içeriyor?

Bu  istiklal/bağımsız ifadelerini özellikle kullandım. Ki,bu anayasa çok kadük bir taslaktır. Yahudi-Hıristiyan Uygarlığı  Vahşi Kapitalizm'in boyunduruğundan kurtulmanın tek yolu budur. Bunu zamanla herkes anlayacaktır.

 

***

 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunulan 316 imzalı taslak metin çok kısıtlı değişiklikleri ihtiva etmektedir. Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olması ve bir partiye üye olmasını sağlayacak yeni anayasa teklifinde özetle şu değişikler var.

 

Teklife göre seçilme yaşı 18'e indirildi. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı. Cumhurbaşkanı'nın, yürütmenin başı olması ve yardımcılarını kendisinin ataması teklif edildi.Cumhurbaşkanı ayrıca, üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak.

 

Cumhurbaşkanı parti üyesi ve parti başkanı olabilir.

 

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilat yapılarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmesi isteniyor.

 

Teklife göre meclis seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir ve aynı tarihte yapılacak. Cumhurbaşkanı adaylarını meclis grupları, en az yüzde on oy almış partiler ya da 100 bin seçmen aday olarak teklif edebilecek.

 

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Kurulacak komisyonda yapılacak soruşturma sonunda meclis oylamasına gidilir. Üye sayısının 3'te 2'sinin evet demesi durumunda Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk edilir.

 

Hakkında soruşturma kararı bulunan Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.

 

Cumhurbaşkanı, savaş ve kalkışma hallerinde 6 ayı geçmemek üzere olahanüstü hâl ilan edebilecek.

 

Meclis üçte iki çoğunlukla seçime gidilmesini isteyebilir. Cumhurbaşkanın da seçimlerin yenilenmesini istemesi durumunda TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır.

 

Kanun teklif etme yetkisi milletvekilinde olacak. Ancak, Cumhurbaşkanına istisna olarak, bütçe kanununu hazırlama, sunma yetkisi ve görevi verilecek. Bütçe, Meclisin onayıyla kabul edilebilecek

 

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Buna tek istisna olarak savaş halleri gösterildi.

 

Ümit ederiz, ülkemize ve milletimize hayırlar getirir.

 

Getirmesini de temenni ediyorum.

 

Temenniden de öte tam bağımsız bir Türkiye için elzem olduğunu düşünüyorum. Bu fikirde olmam, şimdiki bir düşünce değil; 21 yıl önce 20 yaşında son sınıf üniversite öğrencisi iken kalem aldığım Başkanlık Sistemi ile alakalı yazımla da o zaman bu sistemden yanaydım. Ki, o zaman federasyon meseleleri zirvede iken bu kanaate sahiptim. Yani,  bugüne ait bir fikir değil. İnşaallah neden Türk Tipi Bir Başkanlık/ Cumhurbaşkanlık Sistemini savunuyoruz;  Yeni Fikir Dergisi’nin 17. Sayısında çıkacak raporla bunu etraflıca izah edeceğim.

22.12.2016
Bu yazı 760 defa okundu.

Diğer Yazıları