YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Tarih, bilinirse kıymetlidir

Tarih, bilinirse kıymetlidir.

Ders alınırsa bir anlam ifade eder.

***

Bugün bazı araştırmacılar,Osmanlı padişahlarının mensubu bulundukları Türklüğü hiç itibara almadıklarını iddia ederek, âdeta onları Türk düşmanı gösterirler. Bu hususta mesnedsiz iftira atarlar.

Halbuki, kaynaklarının pek azını elde edilebildiğimiz bir padişah olan  Sultan İkinci Murad Han zamanında,Türkçe'nin bir ilim dili olabileceğini ispat edecek büyük eserler verilmiştir. Türkçe'nin bu şekilde  teşvik görmesi bizzat padişahın gayretiyle idi. İlim adamlarına, şairlere bu yönde  telkinlerde bulunmuştur. Yazıcıoğlu Ali'nin kalem aldığı ''Tevârih-i Âl-i Selçuk'' kayda değer bir eserdir. Kayı Aşireti'nden gelmelerini ve paralarına da bunu koymaları bu neslin Türklüğü inkar değil aksine iftihar vesilesi olarak kullanıldığını gösterir.

Şeyhî'nin ''Hüsrev ile Şirin''ni, Molla Arif Ali'nin ''Danişmendnâme''si,Yazıcıoğlu Mehmed'in ''Muhammediye''si, İbn-i Melek b. Mehmed'in '' Bahrü'l-Hikem''i, İznikli Hümami'nin ''Vesilenâme''si, bu devrin Türkçenin yaygınlaştırılması cereyanını ortaya koyan büyük eserlerdir.

Aynı zamanda bir çok eserin tercüme  yoluyla Türkçe'ye kazandırılması ve Türk halkının bunlardan istifade etmesi yolunda da çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan, Yazıcıoğlu Mehmed'in ''Envarü'l-Âşıkîn'' eseri, Balıkesirli Devletoğlu Yusuf'un ''Hidaye'' ve '' Vikaye''si, Sultan İkinci Murad Han'ın hocası İbn-i Arabşah'ın ''Camiü'l-Hikayat''ı ve Mercimek Ahmed'in ''Kabusnâmesi'' zikredilebilir. Şairler ekseriya Türkçe lisanı üzerine şîîrlerini yazmışlar ve bunlardan birisi de Sultan Murad Han'dır.

***

 

Tarih, bilinirse kıymetlidir.

Ders alınırsa bir anlam ifade eder.

Ancak, hâlâ, Osmanlı’yı kötüleyerek bir yerlere varmaya çalışanlar tipler mevcut…

Bu güruh, geçmişinden korkanlardır.

Mazisinin gölge gibi takip etmesinden endişeye kapılanlar kimiliğine baksınlar…

On yıllardır öğretilen tarih, Batı’dan aşırma bir yalandır…

Oryantalist zihniyetin ilmî! süs vererek enjekte ettiği tarih, Osmanlı düşmanı yetiştirmiştir…

Red poltikasının da temelinde bu sebep yatar…

Dolayısıyla bu zihniyet;

Türk düşmanıdır…

İslam düşmanıdır.

Bilirler ki, Osmanlı, İslam  ve Türk Medeniyeti’nin zirve noktasıdır…

Bu husus anlaşılmış değildir…

İnşaallah tarih felsefesine vakıf bizim neslimiz vedahî genç nesil, bütün dünyaya anlatacaktır.

Ümitvarız…

Vesselâm…

12.11.2015
Bu yazı 1174 defa okundu.

Diğer Yazıları