YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Tavsiye Kitaplar (1)

 

Temel Okuma Listesi

1- Elmalılı Hamdi Yazır                                    Kuran Meali  ve Tefsisir

2- Mustafa Asım KÖK                                     Hz. Peygamberin Hayatı

3- M. Kemal ATATÜRK                                    Nutuk

4- - İmam-ı GAZALİ                                         İhya-ı Ulumüddin

5- Ziya GÖKALP                                               Türkçülüğün Esasları

6- Ziya GÖKALP                                               Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri

7- Yusuf Has HACİP                                          Kutadgu Bilig

8- Kaşgarlı MAHMUT                                        Divan-ı Lügat-it Türk

9- Muharrem ERGİN                                          Orhun Yazıtları

10-Faruk SÜMER                                              Oğuzlar

11-Sadri Maksudi ARSAL                                 Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları

12-Mehmet Akif ERSOY                                   Safahat

13-Ali Fuat Başgil                                              Gençlerle Baş Başa

14-Mümtaz TURHAN                                       Kültür Değişmeleri

15- Mümtaz TURHAN                                      Garplılaşmanın Neresindeyiz

16- Mümtaz TURHAN                                      Maârifimizin Ana Davaları

17-Remzi Oğuz ARIK                                       Coğrafyadan Vatana

18-Remzi Oğuz ARIK                                       İdeal ve İdeoloji

19- Osman TURAN                                          Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi

20- Nurettin TOPÇU                                        Yarınki Türkiye

21- Necip FAZIL                                             Çile

22- Necip FAZIL                                              İdeologya Örgüsü

23- Mehmet KAPLAN                                      Büyük Türkiye Rüyası

24- Mehmet KAPLAN                                      Nesillerin Ruhu

25- Peyami SAFA                                             Doğu-Batı Sentezi

26- Peyami SAFA                                             Türk İnkılabına Bakışlar ve Bütün Kitapları

27- İmam RABBANİ                                        Mektubat

28- İmam-ı GAZALİ                                         Kimyayı Saadet

29- Bahaddin ÖGEL                                        Türk Kültürünün Gelişme Çağları

30- Bahaddin ÖGEL                                        Türk Mitolojisi

31- Fuad KÖPRÜLÜ                                      Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar

32- Ahmed Hamdi AKSEKİ                            İslam Dini

33- Hilmi Ziya ÜLKEN                                   Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi

34- Hilmi Ziya ÜLKEN                                   Aşk Ahlakı

35- Atsız                                                         Bozkurtlar

36- Atsız                                                         Türk Ülküsü, Türk Tarihinde Meseleler

37- Falih Rıfkı ATAY                                      Çankaya

38- Falih Rıfkı ATAY                                      Zeytindağı

39- Nihat Sami BANARLI                              Türkçenin Sırları

40- Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU                 Çağlayanlar

41- Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU                  Haristan ve Gülistan

42- Sorokin                                                     Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefesi

43- İbrahim KAFESOĞLU                             Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri

44- İbrahim KAFESOĞLU                            Türk Milli Kültürü

45- Samet AĞAOĞLU                                   Kuvay-ı Milliye Ruhu

46- Galip ERDEM                                           Ülkücünün Çilesi

47- Nurettin Topçu                                           İradenin Davası

48- Erich HOFFER                                          Kesin İnançlılar

49- Ahmed Hamdi TANPINAR                       Huzur

50- Ahmed Hamdi TANPINAR                       Beş Şehir

51- Kemal TAHİR                                           Devlet Ana, Bir Mülkiyet Kalesi

52- Atilla İLHAN                                             Hangi Batı-Hangi Atatürk

(Devam edeceğiz inşaallah)

 

29.10.2015
Bu yazı 1318 defa okundu.

Diğer Yazıları