YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Türkçemiz; şuurumuzdur

   Türkçe, hatalı dil politikaları sebebiyle, iyice kısırlaştırıldığı için, ifadede zorluklar yaşanmaktadır. Kelimelerin iyice daraltılmasıyla, aynı kelimeler üzerinden konuşmaya,yazmaya başladık. Dolayısıyla, Türkçe gün geçtikçe fakirleşmeye başladı. Zira, televizyonlardan, gazetelerden, radyolardan, ve diğer iletişim vasıtalarından halka verilen“uzaylı“ Türkçeyle, halkın konuştuğu Türkçe arasındaki fark, yanlış anlamalara sebep olmaktadır. Sığ bir Türkçe ile yapılan bütün faaliyetler, sırıtmaktadır. Buna rağmen hâlâ tasfiyecilik devam etmektedir. Öyle ki, saf Türkçe kelimeler bile atılmaya, temizlik hareketine mâruz kalmaktadır.“Güzel Türkçemizde bugün sâdece neden kelimesiyle ifade edilmeye çalışılan şeyler bundan önce, yüzünden, dolayısıyla,yol açtı, münasebetiyle, gibi zemin ve zaman uygun kelimelerle anlatılırdı. Hemen belirtmeliyiz ki bunlardan ilk üçü su katılmamış Türkçe kelimelerdir. Meselâ bugün kulağımıza çok çirkin  gelen“sis nedeniyle vapurlar işleyemedi“ cümlesi, vaktiyle“sis yüzünden vapurlar işleyemedi“ şeklinde söylenirdi.“Ziya Gökalp’ın ölüm yıldönümü nedeniyle“ evvelce“Ziya Gökalp’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla“ şeklinde ifade olunurdu. Ancak,bir sual sorulduğu zaman kullanılması yerinde olabilecek neden kelimesi sebeple birlikte bir takım Türkçe kelimelerin de dilimizden silinmesine  yol açmak suretiyle hem kakafoniye, hem de lisanın ifade kudretinin azalmasıana sebebiyet vermektedir.

  Uydurma yaşam ( paşam gibi) ve yaşantı ( kaşıntı gibi) kelimelerin tamamen Türkçe olan  yaşama ve yaşayış’ı ortadan kaldırmalarına izin vermek, dile ihanet olur. Meselâ,“insan yaşama arzusunu kaybetmemeli“ veya“Yaşayış tarzı çok sâde ve basit bir ailedir“ şekillerindeki cümleler, Türkçe’nin değişik ifâde zenginliğine iki küçük misal olarak gösterilebilir.

  Son olarak kulağımızı tahriş  eden bir diğer kelime de Türkçe olmakla beraber, diğer Türkçe kelimeleri atmaya çalışan Tüm’dür. Halbuki kulağa çok hoş gelen bütün kelimesi özbeöz Türkçedir. Meselâ“bütün kalbimle vatanıma bağlıyım“,“Tüm kalbimle vatanıma bağlıyım“ cümlesinden daha çok iyidir. Kaldıki bütün sözü, bütün bütün veya büsbütün şekillerinde de kullanılabilir. Meselâ,“işler  bütün bütün bozuldu“ yahut “adam büsbütün zıvanadan çıktı“ cümlelerinde bütün’ün mânâsı daha da kuvvetlendirilmiştir.Sayısal uydurma bir kelimedir; ama sayıca düpedüz Türkçedir.“Düşmanı, sayıca üstünlüğüne rağmen yendik“ demek varken“Düşman sayısal üstünlüğüne karşın yendik“ diye bir cümle kurmak, ancak dil zevksizliğinden ve züppeliğinden ileri gelebilir.

 Günümüzde birçok kimsenin, Türkçe sanarak, tamamiyle yanlış bir şekilde ve üstelik Arapça’nın tesiriyle(mumlandırma) kullandıkları iki kelimede aniden ve ayriyeten’dir. Bunlardan ilkini,ya kâidesine uyarak ani şeklinde söylemek veya ansızın yahut anında olarak ifade etmek gerekir. Ayriyeten ise, Türkçe olan ayrı kelimesine ca eki getirilerek, ayrıca demek suretiyle iş kökünden halledilmiş olur.“Ayriyeten beni çağırmadı“ kulağa hoş gelmeyen yanlış bir uydurma iken“Ayrıca beni çağırmadı“ kulağı bozmayan doğru bir Türkçe cümledir. Başta tv spikerleri olmak üzere bugün pek çok kimsenin kullandığı uydurma kırsal kelimesinin Türkçe karşılığı kırlık’tır.“(Dr.Orhan F.KÖPRÜLÜ Tercüman Gazetesi,23 şubat 2003)

  Şunu da ifade edelim ki, çok kullanılan ve hatalı olan sözcük, dil katliamına yol açmaktadır. Zira kelime, en küçük lafız olmasına rağmen; bir de sözcük, kelime yerine kullanılırsa,küçültme eki olan “-cük“, kelimeyi küçüğün küçüğüne döndürür. Doğrusu sözcük değil,kelime’dir.

  Yukarıdan beri naklettiğimiz ve ifadeye çalıştığımız hususlar,ümid edelim ki, Türkçe dil cahillerine,uydurma hastalığı devamlı depreşenlere, rehberlik eder.

Unutmayalım: Türkçemiz; şuurumuzdur.

Not: Son dönemde artarak devam eden ve son Dağlıca saldırısıyla  zirve yapan terör olaylarında şehit olan bütün  asker ve polislerimize Allah'tan (CC) rahmet , gazilerimize de acil şifalar, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum

19.09.2015
Bu yazı 1157 defa okundu.

Diğer Yazıları