YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Yeni Fikir Strateji Araştırmaları Merkezi

(Yeni Fikir SAM) Çalışma Metodu

Başkanlığını yürüttüğümüz ve Aydın yerelinde ilk olma özelliği taşıyan  düşünce kuruluşu (think tank)Yeni Fikir Strateji Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM)’ın çalışma metodu hakkında –ihtiyaca binaen- temel bazı malumatlar azr etmek istiyorum.

Yeni Fikir SAM’nın esas amacı, Aydın ilinin tarihî, kültürel, siyasi, hukuki, ekonomik, tarım, eğitim, sosyolojik ve jeopolitik yapısı ile ilgili sorunlara ve açılımlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır.

Yeni Fikir SAM’ın Aydın’daki merkezinin yanı sıra Denizli ve Muğla’daki Çalışma Masaları Başkanlıkları  ile Güney Ege merkezli ufuk projeksiyonları ile  siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen ilmî bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedeflemektedir. 

 İl bazlı ve  bölge zemininde sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlar da bulunmayı amaçlar.

 Bilgi-temelli bir kurum olan Yeni Fikir SAM, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek entelektüel müzakere ve anlayış platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur.

Kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınlamayı hedeflediği başta Aydın ili olmak üzere Güney Ege ili diye bilinen Denizli ve Muğla illerini de için alan çalışma raporları, Aydın’da bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı da hedefler.

 Aydın ili çapında seminer, çalıştay, beyin fırtınası, konferans, kongre ve forum düzenleyerek etkin çözüm - özgün model alternatifleri ortaya koymayı vizyon ve misyon edinerek il ve bölge  çapında yapıcı açılımlar ve kalıcı kazanımlar sağlayan etkinlikleri hedeflemektedir. 

 İl ve Güney Ege merkezli (Aydın-Denizli-Muğla) faaliyetlerine paralel  Yeni Türkiye zemininde Yeni Aydın ve Yeni Güney Ege’nin Stratejik Vizyonu  gibi birçok il ve bölge bazlı proje gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

 Uluslararası hakemli akademik fikir araştırma dergisi Yeni Fikir Dergisi, www.yenifikirhaber.com, Yeni Fikir Haber Ajansı (YFHA) ve Yeni Fikir Dergisi Yayınları başta olmak üzere  ‘açılım-kazanım spektrumu’ kapsamında  ‘sonuç bildiriler’, ‘stratejik raporlar’, ‘anlaşmalar’ ‘platformlar’  ile Aydın ili çapında ve bölgede muşahhas (somut) neticelerle kazanımlar elde etmeyi görev kabul etmektedir.

 Bu kazanımlar kamu diplomasisi ile tabandan tavana şuurlanma ve etkileşimi geliştirirken, bir yandan da ilgili söz sahibi karar alıcılara etkin bilgi, fikir ve öneriler sunmakta; böylelikle âdil ve adalet temelinde kudret sahibi, bütün mazlumların tek umudu bir Medeniyet perspektifine yönelik, anlamlı katkılar arz etmektir.

 Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren Yeni Fikir SAM, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle Yeni Türkiye Stratejik Ufku’nda Yeni Aydın inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedefler.

 Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil Tek Millet şemsiyesinde zenginlik olarak gören Yeni Fikir SAM’ın Aydın, Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına ilmî ve  fikri bir temel sağlayacaktır.

 Kısaca; Aydın merkezli  bölgesel ve küresel sorunlara eğilmek ve zaman-mekan derinlikli bir çerçeve sunmaktır.

***

Özün özü şudur: Yeni Fikir SAM, Aydın başta olma üzere Muğla ve Denizli ilini içine alacak şekilde bir faaliyet yürütmektedir. Yeni Fikir SAM bu amaçla düşünce ve projeler üreterek kamuoyu oluşturmaktadır. Oluşan bu kamuoyu vasıtasıyla idari mekanizmaya yön vermek, onları teşvik etmek, hatta sorunlara ait çözümlere ulaşılması için tazyik etmemeyi amaçlamaktadır. Yani entelektüel bir çalışma ile Aydın başta olmak üzere Denizli ve Muğla illerinin meselelerine çare olmaktır. Nitelikli düşünce üretimini gerçekleştirmek ve proje destekleriyle mahalli kamuoyunu bilinçlendirmek; şuurlu toplum meydana getirmektir, asıl maksadımız. Kahvehane kültüründe yok olan zamanın yerini iştişari mekanizmayı çalıştırarak bal yapmaktır, nihai hedefimiz.

***

Ve yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim akletmek,düşünmek, tefekkür etmek ile alakalı bizlere birçok ayet-i kerimesinde emr-i ferman buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimelerden bir kaçı:

O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır; öğüt alıp-düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için (25/ 62).

Onlar, yine de o sözü (Kur'an'ı) gereği gibi düşünmediler mi, yoksa onlara, geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? (23/ 68).

O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır (16/12)

 “Yazıklar olsun, size de; ALLAH’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?” (21/67)

Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur. (22/46)

O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi de O’na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? (23/80)

Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. (25/44)

Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu ALLAH’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? (6/32)

Yine şöyle derler: “Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık.” (67/10)

Derken, onların ardından yerlerine Kitab’a (Tevrat’a) varis olan (kötü) bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve “(nasıl olsa) biz bağışlanacağız” derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. ALLAH hakkında, gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan Kitap’ta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki ALLAH’a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? (7/169)

***

Vahiy merkezli nitelikli düşünce müesseselerimizin artması temennisiyle…

10.11.2015
Bu yazı 980 defa okundu.

Diğer Yazıları