YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Zulümle âbâd olunmaz!

Günümüz "modern" dünyası, zulmünü de "modern"leştirdi.

Sadece etrafımıza bakmamız yeterli...

Güya müslüman ülkeler..

Halkına zulümle iftihar ediyorlar...

Tarihi mirası yok ediyorlar...

Seçilmiş devlet adamlarını idam ediyorlar..

Ama, dolarları da cukkalıyorlar..

Bakınız;

Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle ayakta kalırlar...

Bir ülkenin hapishaneleri ne kadar az ise; o ülke,  iyi ve adaletli yönetiliyor demektir.

Zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklara bakıldığında ömürlerinin kısa sürdüğüne şahit olursunuz.

Bu noktada bir milletin adalet anlayışı farklılık arz etmektedir.

O da Türk Milleti'nin adalet telâkkisidir.

 Kendisine mahsus hususiyetleri, bilhassa kendi dışındaki dinlere tanıdığı çok geniş haklar, daha doğru bir ifade ile diğer dinlerin islerine, ibâdetlerine ve âdetlerine hiç karışmamakla özellik gösteren Türk adaleti çok yüksek meziyetlere sahip bir adalettir.

 Onaltinci yüzyıl için F. Dowey söyle demektedir;  "Birçok Hıristiyan, adaleti ağır ve kararsız olan Hıristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak, Osmanlı ülkelerine gelip yerleşiyorlardı."

 Onbesinci yüzyıl için F. Babinger ise; "Osmanlı padişahının ülkesinde herkes kendi hâlinde.bahtiyâr olabilirdi. Mutlak bir dînî hürriyet hüküm sürerdi ve kimse şu veya bu inanca sahip olduğundan dolayı bir güçlükle karsılaşmazdı." demektedir.

Bizzat padişah adalete itaat ederdi.

Üçüncü Sultan Mustafa Hân (1757-1774) beylerbeyi sarayını genişletmek istemişti. Bunun için civardaki bir dul kadının arsasını almak lâzımdı. Kadın arsasını satmak istemeyince, padişah zorla arsayı almayı aklından geçirmedi. Fakat sarayın eskiyen bir kısmını yıktırdı ve halka mahsus bir bahçe hâline getirdi.

Ders alınsa; tarih tekerrür eder miydi hiç?

 

 

 

 

26.05.2015
Bu yazı 2046 defa okundu.

Diğer Yazıları