YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

AYDIN´DA S?YASET KEND? MECRASINI ARIYOR!

 

Mahalli seçimler yakla?t?kça her parti Ayd?n'da kazand?racak adaylar üzerinde yo?unla??yor..

 

?ktidar partisi AKP ayn? yanl??a dü?memek için  ince eleyip s?k dokuyor..

 

Dokumas?na dokuyor da daha aday?n? netle?tirmi? de?il..

 

Nazilli'den transfer etti?i  eski DP'li belediye ba?kan?n? Ayd?n'da görmek istemedi?i muhakkak..

 

Politika kurtlar? ona buray? yedirmeyecekleri a?ikar...

 

Ku?adas?'nda problem ya?ad??? adaya kar??  ç?karabilir..

 

Ay?n'da ikinci bir kriz isitmeyen say?n Ba?bakan  mutlak galibiyet iste?i ?ehir merkezinde adaylar?n bollu?u mu yoksa tekli?i mi önem kazanaca??  önümüzdeki günler gösterecek..

 

?u kadar?n? söylemek yeterli olur: Anc?n treni kaç?rm?? durumda..

 

?evket Kaya ise ?ans?n? sonuna kadar götürecek mi gerece?iz..

 

MHP kanad?nda ise  adaylar gizliklik içinde yürütülüyor..

 

Eski ba?kan kendi çal?p kendi mi oyunuyor bilemem ;ama ?imdiden Hüseyin AKSU büyük mebla?larla  MHP aday? oldu?unu f?s?lt? gazetesiyle  meydanlara inmi? bile..

 

Hem de-  iddiaya göre- MHP için bir hayli ba??? yaparak i?e ba?lamay? hedefliyorm?u?..

 

Merkezde birincili?i kapt?rnay? dü?ünmeyen MHP bakal?m bu hamleye nas?l kar??l?k verecek?

 

CHP ise ?lhami Ortekin'e mi ba?vuracak; görece?iz:

 

Haydi hayr?l?s?...

 

Rekabeti bol, ancak Ayd?nl?lara faydal? bir mücadele olsun..

 

26/2/2008
Bu yazı 1950 defa okundu.

Diğer Yazıları