YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

BİLGİ ÇAĞINDA BİLGİSİZ,İRFANSIZ VE TEFEKKÜRSÜZ BİR TOPLUM İNŞÂ ETMEK (*)-2-

İrfan Nedir?

    İrfan;bilmek ve anlamak mânâlarında olmakla birlikte,eğitim ve öğretimle elde edilemeyen gerçeği, sezerek idrak etme gücü; bilme anlayış. Dini gerçek ve sırları biliş demektir (Doğan,1990).

   Fransızca bir kelime olan kültür,lisanımızda irfan yerine kullanılsa da, tam olarak karşıladığı söylenemez.

İrfanı deruni bir yaklaşımın dinin ve ilmin hamuruyla yoğrulmuş; hik-metin müdrikliğini ifade eden telâkkinin ihtivası; kültürün sathiliğine (yüzeyselliği!) meydan okuması; kültürün  ithalliğine  nispet, irfanın makullüğü ve makbullüğü milletin vizyonunda  asıldır. Ancak, irfanın imbiğinden geçmiş  kültürün  baş tacı olmaması da  çağdışılıktır. İdraksizliktir. 

     Ayrıca irfan’ın, tasavvufi yönü de vardır; İlahî bir feyz  olarak kâinata, hayata ve memâta ait birtakım sırlara vakıf olup bilme hasletidir. Bir diğer ifadeyle irfan, “Sofilerin rûhânî halleri  yaşayarak, mânevî ve İlâhî hakîkatleri tadarak elde  ettikleri ilim’dir.  Bu yoldan Hakk’a dair  elde edilen ilme mârifetullah,  buna sahip olan kişiye de ârif-i billah denir.

 

 Tefekkür Nedir?

    Herhangi bir mesele hakkında düşünme,zihni yorma, derin düşünme ve işin şuuruna varma.

    Tefekkür insana mahsus bir özelliktir.İnsan tefekkür sayesinde di-ğer varlıklardan  ayrılır ve üstün olur.Tefekkür ancak kalpte tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir.Onun için Allah’ın yarattığı  varlıklar hakkında tefekkür mümkündür.Fakat Allah’ın zatı hakkında tefekkür mümkün değildir.

    Tefekkür neticesinde  insan geniş bir bilgiye sahip olur.İnsanın bil-gisi (ilmi) artınca da, kalbinin hali değişir.Bunun sonucunda da insa-nın hali ve hareketleri değişir. Dolayısıyla insanın bilgisin artması ve davranışlarının düzelmesi tefekkürle başlar.

    Tefekkürle aynı kökten gelen  kelimeler Kur’an’da onsekiz yerde geçmekte;akıl erdiren, düşünen, bilen insanlar için ibretler vardır den-mekte ve tefekkür anlamını ifade eden pek çok kelime bulunmaktadır.

Tefekkürün yani derin bir düşüncenin neticesinde bu kanâata varan ve ona göre bilinçli hareket eden kişi, her zaman için kârlı çıkar.Bilerek kötü şeyden korunmuş ve iyiyi tercih etmiş olur.Aynı zamanda başka-larını taklit etmekten  kurtulur;kendisi başkalarına yol gösterir (Tur-gay, 2000,22).

 

Ahlak Felsefesi Nedir?

    İyi ve kötü olanı,ahlaklı ve ahlaksız olanı inceleyen felsefe disiplinine  ahlak felsefesi veya etik denir.Ahlak felsefesi,insan davranışlarındaki ahlakî  değerleri araştırır.Sağduyu,dinî ve gündelik bilgi,ahlâklı emirler ile tanımlanır(Çüçen,2009,27).

02.02.2011
Bu yazı 2247 defa okundu.

Diğer Yazıları