YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

ERMEN?LER,TÜRKLER?N GÖZÜNDEK? ÇÖPÜ DE??L; KEND? GÖZLER?NDEK? MERTE?? GÖRMEL?LER!

 

 

Emenli Ta?naklar?na göre  Türkler bütün Ermenileri k?rd? geçirdi..

 

Milyonlarca Ermeni soyk?r?ma u?rad?..

 

Böylesine ?rkç? kokan suçlamalar..

 

Tafralar..

 

Küçülmü?lü?ün zerk etti?i sald?rganl?k..

 

Kapitalizmin verdi?i güçle Emperyalist ülkelerin ve onlar?n oyuncaklar?na soyk?r?m yalan?na inanmalar?n? sa?larlar..

 

Amma..

 

Kendilerine gelince..

 

Hiçbir sorumluluk kabul etmiyorlar..

 

Yapt?klar? canilikleri görmezden geliyorlar..

 

Türklerdeki çöpü aramaktan bütün dünyan?n gözüne giren merteklerine bakm?yorlar..

 

Çok uza?a gitmeye gerek yok..

 

Daha 16 y?l öncesi..

 

Dün gibi..

 

25 ?ubat 1992 tarihinde Hocaal?’ndaki yapt?klar? vah?et..

 

Katliam..

 

?nsanl?k suçu..

 

Soyk?r?m..

 

Jenosid..

 

Bundan âlâ soyk?r?m m? olur?

 

Büyük Hocaal? vah?eti…

 

Kad?n..

 

K?z..

 

Çocuk…

 

Ya?l?

 

Genç..

 

Bilumum bütün  masum Azeri Türkler..

 

Suçlar? ne?

 

Müslüman Azeri Türkü olmak..

 

?nsan olmak..

 

Masum ve mahsun olmak..

 

B?rak?n insanl???, hayvanlar bile böylesi bir vah?ili?e cüret edemez...

 

Yapamazlar..

 

Tarihin yak?n zamanda ?ahit oldu?u en büyük soyk?r?mlardan biri olan  bu insanl?k suçunu k?n?yoruz.

 

Azeri Türk karde?lerimizin ?unu bilmesini istiyoruz:

 

Sizlerin ac?n?z? en derinde payla??yoruz..

 

Bu soyk?r?mdan dolay? Ermenistan’? ve Ermeni Ta?nak zihniyetini k?n?yoruz..

 

Ve, bu soyk?r?m?n BM taraf?ndan da kabul edilmesini talep ediyoruz..

 

Ayr?ca,Türkiye’yi soyk?r?m yapmakla suçlayan ve meclislerinde kabul eden emperyalistler ve emperyalist u?a?? devletler bu vah?ete de bîgane kalmamal?d?rlar..

 

29/2/2008
Bu yazı 1072 defa okundu.

Diğer Yazıları