YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

MESELE;DEVLET MESELES? DE??L; CHP'nin var olma MESELES?D?R

Gizlenen tarihimizi, yani gerçek tarihimizi belgeleriyle ö?renebilsek; Cumhuriyetin, yani yeni devletimizin kurulmasy sürecinde olany biteni açykça, kimse gizlemeden, hatta devlet syrry synyrlary kaldyrylarak ö?renebilsek sorun kalmayacaktyr. Osmanly Ymparatorlu?unun subaylary tarafyndan gerçekle?tirilen kurtulu? hareketi, ba?aryya ula?tyktan sonra Osmanly'dan bakiye her olguyu reddederek i?e giri?mi?tir. Bu ba?langyç yanly?tyr. Uzun bir tarihimizi yok sayarak, gökten zembille inmi? bir yeni devletiz, geçmi? yok diyebilmek ve bunu bugüne de ta?ymak yanly? olmu?tur. Bugün liberalle?en ortamda önemli tarihçilerimizin yazdyklaryny okudukça, gizlili?in bir i?e yaramady?yny anlamaktayyz. Olan bitenle ilgili ku?kularymyz da giderek artar duruma geliyor. Hele din üzerinden keskinle?en ve safla?an bugünkü durumda, laikli?in Osmanly'nyn son döneminden ba?layan bir hareket ve ilke oldu?unu ö?rendi?imizde, insanymyzyn dini üzerine de bir takym planlaryn yapyldy?yny dü?ünmemek ihtimal dy?y de?ildir. DP-CHP bölünmesi ile mimarynyn Demirel oldu?u MC bölünmesi siyasal temellidir. Devleti yönetme gücü üzerinde olmu?tur. Ancak bugün söz edilen bölünme, Ak Parti-CHP bölünmesi, siyasal temelli olmayyp adeta din temelli bir bölünme olarak birileri tarafyndan ortaya konulmaktadyr. O zamanda keskinle?en saflarda bir çok insanymyz, hatta CHP içinden de bir çok insanymyz dinden yana olacaktyr. Özgürlük ve haklara saygysyzly?y arttyrmazsak ve gerilim üzerinden siyaseti CHP gibi körüklemezsek olaylar azalacaktyr. TSK varly?y oldu?u sürece ülkemizin dini ilkelerle yönetilen bir ülke olmayaca?yny herkes bilmelidir. Yddia edildi?i gibi, ilke ve kurallaryn egemen oldu?u, yüzyyllardyr devam eden gelene?i bulunan peygamber oca?yny de?i?tirmek de kimsenin haddi de?ildir. Sakinle?elim ve birbirimize güvenelim. 15/2/2008
Bu yazı 1158 defa okundu.

Diğer Yazıları