YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

Niye yol alam?yoruz?

Neden ilerlemedi?miz belli..

 

Niye iki geri bir ileri gitti?imiz yanl??larla do?rular?n kar??t?rmam?zdan anla??l?yor..

 

E?er hukuk devletiysek, hukukun geri?i yerine getirilmeli..

 

Kanun devleti isek o taktirde hukuktan söz etmenin bir anlam? yok..

 

Demokrasiyi istiyorsak..

 

Cumhuriyeti halka ait oldu?unu ifade ediyorsak..

 

Her ?eyin millet için varl?k sebebi say?yorsak..

 

Neden millete ra?men millet iradesine set çekiyoruz?

 

E?er var ise  bir hukuksuzluk  hakukun gere?ini yerine getirmek yeterli de?il mi?

 

Niye bütün kesimler gard?n? alm??  kar??devrimlerle  kendi yerlerini korumak ad?na milletin bekas?n?  heba ediyorlar?

 

D?? kaynakl?  senaryolar?n varl???ndan habersiz olmamas? gerekenler bunlara göre milletin istikbaline yön vermeleri icap etmez mi?

 

?ki kutbun mücadelesini nedenTürkiye üzerinden; dahas? milletimiz üzerinden sürdürülmesine müsade ediyorlar ki?

 

Siyasi Sorumlular  ile yetkili sorumsuzlar?n  birlikte milleti  gelece?e ta??malar? gerekmiyor mu?

 

?ktidar?n muktedir olma hevesiyle, illa ki s?rt?n? muhalif olmas?yla halkan rey ald??? güçlerle birlikte mi  kudretini ispat edecek?

 

“Yetkisi çok, sorumlulu?u yok”lar?n neden meseleyi akil adamlar s?fat?yla, bilgece meseleyi hal etmenin yollar?na müracat etmezler?

 

?imdi ne oluyor?

 

Güç gösterisinde bulunanlar  mevzilerini alm??lar..

 

Kar??s?ndakinin  hatas?n? bekliyor..

 

Marjinal olduklar?n?n da fark?na varmadan “erkekçe vuru?maktan” kaç?narak belden a?a?? vurmaya devam ediyorlar..

 

Pekiyi, olan kime oluyor?

 

Tabiki millete ..

 

Rü?tlüklerini ispatlamaya çal??anlar?n kaybedece?i bir ?ey..

 

Onlar?n tuzu kuru..

 

Emekli olduklar?nda alacaklar milyarlar? var..

 

Emekli olunca da ..

 

Evde e?leriyle kavga etmemek için milletle kavga edecekler..

 

Milletin ise çöken ekonomi kar??s?nda anas? a?l?yacak..

 

Ama, anas?n? a?latanlar(-iktidar-muhalefet-yetkili –yetkisizler farketmez) fildi?i kulesinde k?l?ç sallamaya devam edecekler..

 

B?rak?n art?k milletin s?rt?ndan birbirinize güç göstermeyi..

 

Herkes neye inan?yorsa inans?n..

 

Ama, millet biraz nefes als?n..

 

Bu milleti için bir ?eyler yap?n..

 

Yar?n siz de millet olacaks?n?z..

 

Müslüman-Türk Milleti; “gölge etmeyin” ba?ka ihsan istemez..

24/3/2008
Bu yazı 922 defa okundu.

Diğer Yazıları