YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

Ortal?k çok kar??acak çok!

 Mad?mak Oteli’ni ate?e vermi?ler, U?ur Mumcu’yu, Bahriye Üçok’u, Necip Hablemito?lu’nu öldürmü?ler, Hrant Dink’i vurmu?lar, Ak?n Birdal’a suikast düzenlemi?ler.

 

Ona kur?un s?km??lar, buna bomba atm??lar.

 

Ülkeyi fitneye, fesada bo?mu?lar.

 

Sonra da bir kö?eye geçip b?y?k alt?ndan gülmü?ler.

 

 

 

Kilislere sald?rm??lar, rahipleri öldürmü?ler.

 

Darbeler yapm??lar.

 

28 ?ubat’lara imza atm??lar.

 

Çalm??lar, ç?rpm??lar, hortumlam??lar.

 

Yemi?ler, içmi?ler, dalga geçmi?ler. 

 

 

 

?ktidarlar kurup, y?km??lar.

 

Hakimler, savc?lar, bürokratlar, ba?bakanlar, emniyet müdürleri ayarlam??lar.

 

Devlet içinde devlet kurmu?lar.

 

Devletin zirvesini parmaklar?na tak?p oynatm??lar. 

 

Uyu?turucu satm??lar, kad?n pazarlam??lar.

 

Güneydo?u’da faili meçhul cinayetler i?leyip, bölge insan?yla devletinin, ülkesinin aras?n? açm??lar. Kaos ortam? olu?turup, nemalanm??lar.

 

Gazete bombalam??lar.

 

Gazeteci öldürmü?ler.

 

Toplumun sinir uçlar?na onlarca y?l dokunup z?platm??lar. 

 

Ba?bakanlar asm??lar, cumhurba?kanlar? zehirlemi?ler.

 

Tüm bunlar? yap?p, gözümüzün içine baka baka yurtseveriz demi?ler.

 

 Açl?ktan ölen bebekler onlar?n eseri.

 

?? bulamad??? için intihar eden babalar onlar?n eseri.

 

Paras? olmad??? için okutulamayan çocuklar onlar?n eseri.

 

Evini geçindirmek için kötü yola dü?en kad?nlar da onlar?n eseri.

 

Ne kadar pislik u?ursuzluk varsa onlar?n eseri.

 

 Onlara dikkat edin.

 

Bari bu kez dikkat edin.

 

Bari bu kez aldanmay?n.

 

Zira ortal?k çok kar??acak, çok.

 

Kar??t?racaklar.

 

Tutuklu olduklar?na bakmay?n, d??ar?da kalanlar son bir kez daha can havliyle bu i?ten kurtarmaya bakacaklar.

 

Yine yak?p, y?kacaklar.

 

Ülkeyi kaosa sürükleyecekler.

 

Güç gösterisi yapacaklar. 

 

 Bari bu kez gözünüz aç?k olsun.

 

Bari bu kez bunlara göz yuman, kucak açanlara tepkiniz olsun.

 

Bari bu kez s?ran?n kendisine gelece?ini gören medya patronlar?n?n “ekranlar?ndan kustuklar?na” kanmay?n.

 

Bari bu kez.

 

26/3/2008
Bu yazı 875 defa okundu.

Diğer Yazıları