YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

UYUMA EY TÜRK! B?R BAK KEND?NE! GÜNDEMDE KAYBOLMA!

 

Ça??n h?zl? geli?imi, ekonomik sistemlerde yap?lan revizeler, toplumsal hareketler, siyasi hareketlenmeler, uyutulan insanlar, empoze raporlar, gerçek d??? istatistikî sonuçlar vs.vs.vs.. Gündemlere yeni gündemler ilave edilerek, tren vagonlar? gibi dizilen gündemlerle yol almaya devam ederken, yapay gündemlerinde araya girmesi, uyuyan insanlar?n  uyumaya devam etmesi, uyananlar?n eyvah tren kaç?yor feveranlar?, yan?p, yok olan yap?lar, sonra uyanan insanlar ve yeni gündemler, arkadan yine uykuya yatan insanlar..

 

?nsanlar? uyan?k tutacak ayd?nlatacak medyatörler ise, yine ç?kar ili?kilerine bir ?ekilde alet edilse de, arada kestirerek uykusunu alan, uyan?k kalanlar ise; “Durun art?k yeter, uyuman?n da bir zaman? var, her günde uyunmaz ki” diyebiliyor. Ne mutlu ki uyan?k insanlar da var, toplum menfaatine..

 

 

 

     Memlekete alt?n a?açlar dikece?im, her sene meyvesini toplay?n diyen siyasetçiler, Fakülte, okul, yol, sözleri verip, sonra bir sebep olu?turarak kenardan s?yr?lan, önemli mevkilere gelince her ?eyi unutup, rehavete yatan vatanseverler, Kanun yaparken dahi vadesini hesaba katmayan, geçi?tiren, sorunu yumak yap?p ba?kalar?na topu atan, çözüm yerine çözümsüzlü?e davetiye ç?karanlar, Koltuk sevdal?s? parti liderleri, oy çalmak için, seçmene ?irin gözükmek için olmayacak dualara amin diyenler, bu trenin vagonlar? bir gün sizlere dar gelmez mi?

 

Bu lokomotif daha ne kadar ta??r bu vagonlar?? ?stasyonlarda sabahlayan, garlarda ekmek kap?s?n? kollayanlar, karda k??ta yolda kalanlar, raylar? kopan yollar, sonra maazallah ya tren devrilirse. Havalar so?uk, havalar buzlu, havalar ah bu havalar ac? poyraz? sever bu havalar. havalar, zemheride çok görülür derler bu tür havalar..

 

 

 

   Çok yaz? yazma, yaz olur, yaz olursa sonbahar saz olur, çalar, oynan?r, sonbahar’da dökülen yapra?a nispet, kar tepesine ku? gibi konar olur. Beyaz gelinlik dar gelir karl? da?lar ba??na, göz diken çok olur garibin yedi?i ekme?ine, a??na, bakmaz akan gözya??na, ekonomik kriz derler, kap?n?n önüne koyuverirler. Anlamaz sanmay?n, ad? Güler soyad? A?lar, lakab? garip derler, susar boynunu e?er, yinede namert’e muhtaç de?iliz, Buna da ?ükür der Anadolu insan?. Hakk?n? yemeyin art?k, küçülsün birazda göbe?iniz, oturdu?unuz masalar dar gelsin, yaylalara ç?k?n ci?erleriniz nefes als?n. Bir de bak?n etraf?n?za binalar, yaylalara da ç?km?? sizlerden önce. Yaylalar ah bu yaylalar, sizlerden önce, konanlar olmu? bu yaylalara, bakmad???n?z daha ne kadar  da çok yayla var, Oysaki sizler ovalarda kalm??s?n?z, bollu?a yatm??s?n?z..Çok fakir kalm??s?n?z, sizden zenginleri de var..O kadar çok ki, bir somun ekme?i de payla?mas?n? bilirler..O Yaylalar siz yok iken de var idi, o yaylalar.

 

O yaylalar ?imdi kaçak yap?la?malarla, payla??r olmu?, uyuyan a?alar, uyans?nlar.

 

 

 

   Gündemler uyumaz elbet, uyuyan insanlar her zaman vard?lar, olacaklar. Önemli olan uyand?rmakt?r. Uyand?rabildi?in kadar. Bir gün nas?l olsa uyuyacaks?n ebediyete kadar. O uykulardan önce, Ecdat vatan?nda, yurt sath?nda, uyumak yok. “Su uyur, dü?man uyumaz” derler..Dü?mana kar?? uyumakta yok. Her ne geldiyse bu milletin ba??na uyumaktan geldi.

 

Bebekler bile güldü, gecenin bir yar?s?nda uyand?rd? anas?n?, babas?n?. Karn? a?r?d?, çi?i geldi,

 

Yast?k batt?, yorgan att?, uyand?rd?, ba??rd?, ç???rd?, o bebekti ama uyumad?, uyand?, uyand?rd? uyan?k oldu?unu görünce o da uyudu, tekrar uyand?. Ey türk o?lu türk; uyanmak için bir bebe?in ç???rt?s?na ihtiyac?n var m?? Geceler yorgan gibi karanl??? örter, beyin uykuya dalar ama ruh dalmaz. Türk milletinin ölümsüz vatan a?k?, ayakta duran o asil türk ruhu, asla uyumaz

 

27/2/2008
Bu yazı 897 defa okundu.

Diğer Yazıları